Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Nawrze

2015-09-11
W sercu ziemi chełmińskiej przy dawnym trakcie wiodącym z Chełmży, pierwszej stolicy diecezji, ku Chełmnu, leży Nawra pamiętająca czasy bp. Heidenryka i bł. Juty. Tam w świątyni parafialnej od czterech stuleci gromadzi czcicieli Maryi Jej cudowny obraz

Wizerunek umieszczony w głównym rokokowym ołtarzu kościoła postawionego w 1. poł. XVII w. miejscu XIV-wiecznej świątyni przypomina liczne wyobrażenia Matki Bożej Wspomożycielki w Europie, także w Polsce. Nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa, choć po  raz pierwszy ten „słodki tytuł” pojawił się w IV w. w pismach św. Efrema. W XVI w. Pius V włączył wezwanie „Wspomożenie wiernych…” do Litanii Loretańskiej. W 1816 r. Pius VII ustanowił święto Matki Bożej Wspomożycielki na dzień 24 maja. Wielkim orędownikiem Jej kultu był św. Jan Bosko, a w Polsce prymas kard. August Hlond, także salezjanin. Jego następca kard. Stefan Wyszyński sprawił, że w 1958 r. umieszczono Jej wspomnienie w polskim kalendarzu liturgicznym.

Nawrzyński obraz
… jest anonimowy. Namalowany na desce lipowej, pochodzi z pocz. XVII w. Został przemalowany w duchu barokowego malarstwa, z zastosowaniem światłocienia, dzięki czemu  zostały złagodzone typowe dla ikon surowe oblicza Maryi i Jezusa. Pozostał układ postaci typu „Hodegetria” („wskazująca drogę”; por. J 14, 6; J 2, 5). Także Dziecko wskazuje na Matkę (por. J 19, 27) jako pośredniczkę Bożej łaski. W 1767 r. postacie pokryto srebrną sukienką. Wyobrażenia Matki i Syna opatrzono złotymi insygniami królewskimi: koronami i berłem w dłoni Maryi. Złota gwiazda na ramieniu Jej płaszcza to znak doskonałości i symbol Orędowniczki wskazującej drogę, i wspomagającej człowieka. Głowy Maryi i Jezusa otacza wieniec z dwunastu złocistych gwiazd – wskazanie Ich fundamentalnej roli w dziele zbawienia (por. Ap 21, 12-21).

Z dziejów sanktuarium
W 1619 r. ikonę przywiózł do Nawry Bernard Kruszyński uczestnik wojen z Moskwą. „[Miał on] szczególne nabożeństwo do N.M.P. Widział [Jej] obraz na lipowej okiennicy więzienia, a wypuszczony z 7-letniej niewoli wyprosił go sobie” – napisał w 1885 r. proboszcz nawrzyński ks. Franciszek Odrowski w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego…”. Umieścił wizerunek w swoim pałacu, później przekazał do kościoła. Obraz rychło zyskał opinię cudownego (informacje o uzdrowieniach i nadzwyczajnych zjawiskach z nim związanych znajdziemy w publikacjach zaproponowanych w rozdz. „Warto przeczytać”). Znakiem wdzięczności za łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Nawrzyńskiej są wota składane od XVII w. do tej pory; np. o. Antoni Kamiński (1925-2002) z zakonu oblatów w 45. rocznicę święceń w 2000 r. ofiarował obrączki swoich rodziców. 
Wiara w orędownictwo Matki Nawrzyńskiej bardzo żywa w okresie międzywojennym, trwała także w czasie okupacji. W 1940 r. Jan Kola zesłany na roboty do Niemiec napisał w błagalnym wierszu: „Panno święta, co królujesz w nawrzyńskim kościele,/ która pociągasz cały lud wioski do siebie,/ który Cię kocha, uwielbia i służy (…)/ Przychodzą do Ciebie prosić wszyscy (…)/ Byś ludu swego nie opuściła/ i prośby jego u swego Syna przedstawiła”. Prosi m. in. o powrót proboszcza [ks. Wojciecha Gajdusa osadzonego w obozie], „matki, która się troszczyła o każdego” [wysiedlonej z Nawry Ireny Sczanieckiej] oraz „ojców i synów”. Z kolei  ks. Stefan W. Frelichowski w liście napisanym 27 lipca 1941 r. w obozie w Dachau prosi o odbycie pieszej pielgrzymki do Nawry w podziękowaniu za uzdrowienie [ze śmiertelnej epidemii] sprzed roku w Sachsenhausen. Później dziękuje: „Bardzo ładnie, że wszyscy poszliście (…) na pielgrzymkę do Nawry w takim deszczu” (listy z 6 i 20 września 1941 r.).      
Kult Maryi Nawrzyńskiej zaowocował powołaniami duchownymi, m. in. oprócz o. Antoniego – jego brata Józefa OMI, ks. Wacława Preissa, ks. Henryka Kowalskiego, o. Pawła Sczanieckiego OSB. Po wojnie, gdy zabrakło rodziny Sczanieckich i jej dobroczynnego wpływu na moralne i religijne oblicze wsi, osłabł, ale nie wygasł w sercach  rodowitych mieszkańców wsi, także tych, którzy wyjechali. „Urodzeni tu moi bliscy mieszkający w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu, Chojnicach, także na Ziemiach Zachodnich mają ten kult” – mówi potomek przedwojennej nawrzyńskiej rodziny. W epitafium po śmierci Marii ze Sczanieckich Karwatowej w 2007 r. Feliks Stolkowski posłużył się apostrofą oddająca część Zmarłej dla Nawrzyńskiej Pani: „Żegnam Cię Matko w Cudownym Obrazie,/ Ucieczko moja, Łask Krynico/ do wsparcia skora w każdym razie,/ Tajemnic moich Powiernico”. W latach  powojennych pewien mieszkaniec Głuchowa opowiedział ks. Zdzisławowi Bembniście (duszpasterz w Nawrze w latach 1956-1973) o swoim objawieniu woli Maryi, aby nie zaprzestano oddawania Jej czci.  
 W 2005 r. ówczesny proboszcz ks. kan. Andrzej Zblewski w porozumieniu z bp. Andrzejem Suskim, kierując się słowami dawnej modlitwy: „Pomnij o Panno święta, że nigdy nie słyszano, abyśmy, gdy się w potrzebie pod Twoją opiekę uciekali, Twego wspomożenia błagali, od Ciebie opuszczeni byli” – wystąpił z inicjatywą nadania parafii drugiego tytułu: Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. 29 maja 2005 r. pierwszą sumę odpustową odprawił w Nawrze bp Józef Szamocki. Do tego Cudownego Obrazu ludzie nadal pielgrzymują – mówi proboszcz i kustosz ks. Tadeusz Kozłowski – wypraszając   łaski dla siebie i swoich rodzin. Najczęściej  przybywają do Matki Bożej, by prosić o powrót do zdrowia i dzięki Jej  wstawiennictwu ich modlitwy zostają wysłuchane. Zapraszam więc do nawiedzenia tego pięknego sanktuarium osoby indywidualne i grupy zorganizowane”. Ks. Tadeusz dodaje, że w tym roku w niedzielę 1 czerwca zostanie zorganizowany Gminny Dzień Dziecka u boku Matki Bożej Nawrzyńskiej.

Kult Maryi Nawrzyńskiej
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą do Najświętszej Panny Nawrzyńskiej i zawierzeniem Jej wstawiennictwu Ojca Świętego, Kościoła, diecezji i parafii – środa po Mszy św. o godz. 1700  
 • Powołanie Żywego Różańca (kontynuacja tradycji Bractwa Różańca założonego w 1770 r.). Odmawianie dziesiątki Różańca przed każdą Mszą św.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwszą sobotę miesiąca 
 • W Mszach św. dziękczynnych i błagalnych częste odwołania do wstawiennictwa Matki Bożej Nawrzyńskiej Wspomożycielki Wiernych 

Odpusty
 • Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 25. listopada, Msza św. o godz. 17.00
 • Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – ostatnia niedziela maja, Msza św. o godz. 12.00
Wojciech Wielgoszewski
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
22-26
WRZ
25
Rywałd - Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej
WRZ
25
Toruń - kościół oo. franciszkanów, godz.19.30
WRZ
26
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
Grudziądz - bazylika kolegiacka
WRZ
27-4
Relikwie św. Ignacego w Kościele Akademickim
Toruń - kościół oo. jezuitów
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.