Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Jubileusz działkowców

2015-09-13
Ks. kan. Krzysztof Badowski odbiera medal Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców
W sobotę 12 września Mszą św. w konkatedrze Świętej Trójcy w Chełmży rozpoczęły się obchody 80-lecia istnienia w mieście Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz doroczne święto plonów połączone z Okręgowym Dniem Działkowca. Podczas uroczystości ks. kan. Krzysztof Badowski otrzymał przyznane przez Krajową Radę PZD najwyższe odznaczenie: medal „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”.

Działkowcy wraz ze swoimi rodzinami korzystający z tego naturalnego dobrodziejstwa stanowią najliczniejszą organizację w Chełmży. Z działek korzysta kilka tysięcy mieszkańców miasta. Na uroczystość przybyło do Chełmży prawie 300 gości z okręgu toruńsko-włocławskiego, przedstawiciele sejmu RP, władz PZD, sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, zarządu i rady powiatu toruńskiego, policji, straży pożarnej, rady miasta Chełmży, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz burmistrz miasta Jerzy Czerwiński wraz z zastępcą Markiem Kufflem.
 

Przed rozpoczęciem Mszy św. uczestnicy zapoznali się z historią i zabytkami prastarej chełmżyńskiej katedry. Eucharystię celebrował ks. kan. Krzysztof Badowski, który serdecznie przywitał wszystkich uczestników. Proszono o Boże miłosierdzie dla wszystkich zmarłych działkowców i Boże błogosławieństwo dla wszystkich żyjących i tych, którzy dziękują Bogu za tegoroczne, bardzo trudne ze względu na pogodowe kataklizmy, zbiory.

W darach ołtarza dożynkowy bochen chleba przynieśli starostowie dożynek Ewa Rybacka z Chełmży i Czesław Kozikowski z Chełmna. Z konkatedry działkowcy i goście, prowadzenie przez Powiatową i Miejską Orkiestrę Dętą pod batutą Jacka Kałamarskiego, przemaszerowali głównymi ulicami miasta do hali sportowo-widowiskowej OSIT, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Po przedstawieniu historii ogrodów w Chełmży, prezentacji osiągnięć nagrodzono pucharami i nagrodami właścicieli najpiękniejszych działek. Za całokształt działalności, wspieranie inicjatyw ogrodów działkowych ks. kan. Krzysztof Badowski otrzymał przyznane przez Krajową Radę PZD najwyższe odznaczenie medal „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”.

Wojciech Wichnowski

GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
SIE
15
Toruń - plener przed Centrum Targowym "Park"
SIE
16
Nowa Wieś Królewska - godz. 16.00
SIE
16
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.