Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowe dzwony w Szczepankach

2015-09-30
Fot. Marek Wentowski
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Szczepankach zyskała dwa nowe dzwony, które uroczyście poświęcił bp Andrzej Suski podczas Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów z dekanatu i sąsiednich parafii. Wydarzenie to licznie zgromadziło mieszkańców parafii i okolicy.

Uroczystość poświęcenia nowych dzwonów odbyła się 17 września 2015 r. W kazaniu Biskup Andrzej rozważał temat wiary i ufności względem Boga, jako istotnego elementu życia człowieka. Ukazał też znaczenie dzwonów dla życia modlitewnego człowieka.
Po homilii proboszcz ks. Wojciech Kalwig przedstawił ideę i historię powstania nowych dzwonów.  Kiedy w ubiegłym roku pękł stary dzwon, wszystkie okoliczności układały się tak, że w jego miejsce pojawiły się aż dwa nowe; uzasadnił też dobór imion dla dzwonów (Wawrzyniec i Wojciech). Poświęcenia dzwonów dokonał Biskup Andrzej oraz proboszcz. Następnie dwóch najstarszych radnych parafialnych, a zarazem fundatorów, Tadeusz Michalczyk i Henryk Kruszewski, zaprezentowało po raz pierwszy dźwięki dzwonów.
Na zakończenie Mszy św. proboszcz ks. W. Kalwig złożył podziękowanie Księdzu Biskupowi, kapłanom, wśród których wyróżnił ks. prał. Henryka Szydłowskiego i ks. kan. Alfonsa Stralę - byłych proboszczów szczepańskiej parafii, fundatorom i ofiarodawcom, zebranym parafianom oraz wszystkim, którzy przyczynili się uświetnienia uroczystości. Po Mszy św. wierni mieli okazję jeszcze raz usłyszeć piękne dźwięki, własnoręcznie wydobywając je z nowych, poświęconych już dzwonów.
Maria Jerka
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
21
Promocja lektoratu i akolitatu
Toruń - katedra, godz. 9
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.