Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Piąty raz w bursie

2006-09-10
4 września br. już po raz piąty witaliśmy nowych mieszkańców Bursy Caritas im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu.

Rozpoczął się kolejny rok szkolny 2006/2007, zatem mieszkańcy bursy najpierw odwiedzili szkoły, do których będą uczęszczać, a następnie po obiedzie wychowankowie wraz z dyrektorem bursy ks. Dariuszem Kunickim i wychowawcami udali się na zwiedzanie miasta. Wszyscy zatrzymali się na wspólnej modlitwie w kolegiacie św. Mikołaja, sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – patronki Grudziądza, by oddać się Jej w opiekę. Tradycyjnie w Bursie Szkolnej w godzinach popołudniowych inaugurację roku szkolnego rozpoczęła Msza św. z udziałem wychowanków, pracowników i wolontariuszy. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Wojciech Pyrzewski, a okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. Dariusz Kunicki, który mówił o nauce czynienia dobra i poszanowaniu tego, co mamy i gdzie jesteśmy. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali wychowankowie bursy. Po błogosławieństwie Bożym na nowy rok szkolny i po zakończeniu Eucharystii odbyło się dalsze spotkanie w auli. Ks. dyrektor przedstawił wychowawców pracujących w tym roku szkolnym oraz wychowanków, którzy po raz pierwszy zamieszkali w bursie. Tak rozpoczął się już piąty rok szkolny w życiu Bursy Caritas. Wszystkim życzymy wiele łask Bożych, opieki Matki Bożej Łaskawej i potrzebnych darów Ducha Świętego na ten nowy rok szkolny.

W środowe popołudnie 6 września wychowankowie Bursy Caritas wraz z wychowawcami udali się autokarem na lotnisko do Grudziądzkiego Aeroklubu w Lisich Kątach. Najpierw odbyło się spotkanie z przedstawicielem aeroklubu w hangarach przy samolotach. Tam pracownik opowiedział o historii lotniska, samolotach i szybowcach. Chłopcy mieli okazje z bliska obejrzeć samoloty i szybowce, a także zapoznać się z ich budową, zwiedzili hangar, gdzie znajdują się szybowce. Była też okazja zobaczyć start i loty szybowców. Po spotkaniu z pracownikami było wspólne grillowanie. Do bursy młodzież wróciła zadowolona i pełna wrażeń.

Maria Szczęsna

Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
4
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK
Toruń, godz. 10.00
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
9
21. Dzień Papieski
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.