Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kapłański jubileusz

2006-11-02
20 września ks. kan. Henryk Szwarc, proboszcz parafii w Lisnowie, gościł księży, którzy wraz z nim w 1957 r. przyjęli sakrament kapłaństwa.

Byli wśród nich: ks. kan. Czesław Dolecki, ks. prał. Stanisław Gackowski, ks. kan. Marian Kruszona, ks. kan. Roman Lewandowski, ks. kan. Zbigniew Koślicki, ks. prał. Aleksander Kłos, ks. proboszcz Bogumił Szmergalski, ks. kan. Edmund Tucholski, ks. dr Eugeniusz Wajszczak, ks. kan. Ludomir Warnke. Po wielu latach w spotkaniu kursowym uczestniczył ks. Stanisław Chmura, który święcenia kapłańskie otrzymał w Stanach Zjednoczonych i do tej pory tam pracuje.

Kapłani z różnych diecezji (toruńskiej, pelplińskiej, gdańskiej), od 49. lat spotykają się co roku, by wspólnie dziękować Panu Bogu za dar powołania do kapłaństwa i błogosławieństwo w codziennej posłudze, polecają Opatrzności Bożej zmarłych profesorów, kapłanów, parafian. W tym roku jubilaci nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej w Rywałdzie oraz Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim. Podczas wspólnie sprawowanej dziękczynnej Mszy św. ks. Gackowski nawiązał do ewangelicznego pytania „Panie, do kogóż pójdziemy?” uzasadniając, dlaczego wybór Chrystusa był najważniejszym w ich życiu. W imieniu grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Lisnowie życzenia złożyła dyrektor Maria Domeracka, a dzieci wręczyły kwiaty. Życzeniami muzycznymi była wspólnie zaśpiewana „Barka”.

Aleksandra Jankowska

Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
7-9
MAJ
8-9
Koncert "Cisza dookoła"
Grudziądz, Toruń
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Międzynarodowy Dzień Rodziny - sympozjum o życiu
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.