Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Inauguracja peregrynacji Symboli ŚDM

2015-12-27
Fot. allinwhite.pl
Miłosierdzie jest ponad sprawiedliwością - powiedział bp Andrzej Suski 27 grudnia podczas uroczystej inauguracji peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży. Peregrynacja rozpoczęła się w Godzinie Miłosierdzia w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. W uroczystości uczestniczył także biskup pomocniczy toruński Józef Szamocki, kilkunastu kapłanów, siostry zakonne, seminarzyści oraz wierni świeccy.

Symbole ŚDM zostały uroczyście wprowadzone do diecezjalnego sanktuarium w asyście członków Związku Strzeleckiego RP. Młodzież ze wspólnot „Pustynia serca” i „Emmanuel” niosła flagi różnych państw świata. Uroczystości przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski. Uczestnicy inauguracji wysłuchali trzech tekstów ewangelicznych przybliżających tajemnicę krzyża. Za każdym razem odśpiewywano aklamację „Oto drzewo krzyża...”. Po dojściu do ołtarza nastąpiło okadzenie krzyża i ikony Matki Bożej – symboli ŚDM i rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Suski.

W homilii hierarcha podkreślił, że krzyż i ikona Matki Bożej, symbole Światowych Dni Młodzieży przypominają nam o wielkiej miłości Boga do człowieka. - Krzyż to dla nas bezcenna pamiątka miłości Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, aż do śmierci krzyżowej – mówił bp Suski. Każdy człowiek chce być kochany. To pragnienie jest ukryte w każdym człowieku. Chcemy być kochani pomimo naszych słabości i grzechów. Jest w człowieku tęsknota za taką miłością. - Czy jest taka miłość, która nie zdradzi, nie porzuci, nie sprzeda; miłość na którą można zawsze liczyć? - pytał hierarcha. - Jest taka miłość! Tak kocha nas Bóg! - mówił. Ta miłość objawia się w Jezusie Chrystusie. Niestety, dziś można powtórzyć za św. Franciszkiem z Asyżu, że ta „Miłość nie jest kochana”.

Jaka jest ta miłość, którą umiłował nas Bóg? - Jest to miłość, która pochyla się nad słabością człowieka – mówił bp Suski. Nawiązując do przypowieści o synu marnotrawnym, przedstawił przymioty Bożej miłości, przebaczającej każdy grzech. - Miłosierdzie jest ponad sprawiedliwością – podkreślił hierarcha. Dlatego grzesznik nie spotyka się z wymówkami, drwinami czy karą, ale z otwartymi ramionami Ojca. Miłosierdzie jest nam dane darmo, ale jest nam także zadane. Jeśli chcemy dostąpić miłosierdzia Boga, przebaczenia, przygarnięcia i przytulenia, musisz przygarniać i przytulać innych – mówił bp Suski.

Podkreślił, że nie jest to łatwe, ale Boża miłość stawia wysokie poprzeczki. Sam Chrystus pokazał, co to znaczy prawdziwie kochać każdego, także nieprzyjaciół. - My, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do takiej właśnie miłości. Nie wystarczy, że będziemy kochać tak, jak poganie. Mamy miłować nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy nas prześladują. Wysoko postawiona poprzeczka, ale taka jest właśnie miłość Boga, takie jest chrześcijaństwo. Podnosi nas do góry, wyzwala nas z egoizmu – dodał. Z takiej miłości będziemy musieli zdać sprawę, gdy staniemy przed Obliczem Boga.

- Jezusowi podoba się młody człowiek, który wie co w życiu jest najważniejsze, który żyje w zgodzie z sumieniem, tego sumienia nie wypacza i nie zagłusza – podkreślił bp Suski zwracając się do zgromadzonej młodzieży. Zaznaczył, że w Ewangelii tylko raz odnotowano, że Jezus spojrzał na kogoś z miłością. Było to podczas spotkania z młodym człowiekiem. Biskup zachęcił młodych do wierności Bożym przykazaniom i do poszukiwania tego, co najcenniejsze. - Żyjcie w zgodzie z sumieniem, który jest kompasem na drodze do nieba – mówił hierarcha.

Wieczorem w sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się czuwanie modlitewne pt. ”Ludzie krzyża”. Młodzież Torunia modlić się będzie za chrześcijan prześladowanych z powodu wiary. Następnego dnia odbędzie się czuwanie konsekrowanych. Następnie symbole zostaną przekazane do parafii w Chełmży.

Peregrynacja symboli ŚDM zakończy się 9 stycznia 2016 r. Następnie symbole zostaną przekazane diecezji bydgoskiej.

Szczegółowy program peregrynacji na www.sdm2016.torun.pl

xpb/Toruń/KAI
GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
16
Odpust NMP z Góry Karmel
Łasin - klasztor sióstr Karmelitanek Bosych, godz. 19.00
LIP
18
Toruń - katedra śś. Janów, godz. 20.00
LIP
19
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIP
19
Diamentowy jubileusz ks. prał. Stanisława Kardasza
Toruń - kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej, godz. 13.00
LIP
31
Chełmno - kościół pw. Wniebowzięcia NMP (fara), godz. 19.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.