Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ikony Boga

2016-02-02
Fot. Wiesław Ochotny
- Macie być ikonami Boga! To wielkie zobowiązanie – powiedział bp Józef Szamocki do osób konsekrowanych, podczas Mszy św. na zakończenie diecezjalnych obchodów Roku Życia Konsekrowanego. Msza św. sprawowana w parafii ojców paulinów w Toruniu zgromadziła licznie osoby konsekrowane, seminarzystów oraz wiernych świeckich.

Bp Józef Szamocki nawiązując do słów papieża Franciszka podkreślił, że osoby konsekrowane są ikonami Boga, którego Oblicze jest pełne miłości. Biskup Szamocki zaznaczył, że osoby konsekrowane poprzez swoje radykalne życie stają się świadectwem, że można żyć i nie grzeszyć. Trzeba jednak pamiętać, że potrzebna jest jedność z Bogiem. - Bez jedności z Jezusem nie bylibyśmy w stanie złożyć Bogu żadnej ofiary. Bez tej jedności nie ma sensu podejmowanie kapłaństwa, sakramentu małżeństwa oraz rad życia konsekrowanego – mówił bp Szamocki. Osoby konsekrowane składają swoje życie w ofierze razem z Chrystusem za zbawienie świata. - Nie trzeba dawać wiele. Wystarczy pozwolić, by Chrystus w naszym życiu żył w całej pełni – dodał. To Chrystus, który jest darem miłosierdzia Ojca, będzie nas przemieniał, ubogacał i prowadził.

Miłość Boga objawiona w Jezusie jest związana z ofiarą, trudem i krzyżem. - Może dlatego jest tak trudna, odrzucana przez tak wielu, jako znak sprzeciwu. Może dlatego świat odrzuca także świętość, która objawia się w życiu osób konsekrowanych. Życie osób konsekrowanych jest znakiem sprzeciwu, bo objawia trudną miłość Boga. Ludzie nie zawsze tę miłość rozumieją, dlatego odrzucają także jej znak, jakim jest życie konsekrowane – mówił bp Szamocki.

Osoby konsekrowane i wierni świeccy zgromadzili się w kaplicy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której posługują ojcowie paulini. Jak podkreślił hierarcha ma to swoje symboliczne znaczenie. Parafia budująca kościół przypomina nam bowiem, że jesteśmy w ciągłym ruchu, że mamy troszczyć się o budowanie królestwa Boga. Kończy się Rok Życia Konsekrowanego, ale to życie nadal trwa. I tak naprawdę, dopiero teraz przyjdzie nam zbierać owoce tego roku i realizować postanowienia, które się zrodziły w ciągu niego. - Można powiedzieć, że Rok Życia Konsekrowanego się nie kończy, lecz stał się wprowadzeniem do nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Tu się nic nie kończy, tu się wszystko zaczyna – mówił hierarcha.

Podczas Eucharystii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz na nowo zawierzyły się Chrystusowi. Po Mszy św. odbyła się radosna agapa.

Jednym z owoców Roku Życia Konsekrowanego w diecezji toruńskiej jest dzieło Duchowej Adopcji Osób Konsekrowanych (DAOK), którego celem jest otoczenie modlitwą osób konsekrowanych posługujących na terenie diecezji.

xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Wiesław Ochotny
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
3
Stulecie sióstr służebniczek w Brodnicy
Brodnica - kosciół farny, godz. 11.30
PAŹ
3
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00
PAŹ
3
Męski Rózaniec w Lubawie
Lubawa - kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.