Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sobór Watykański II - Radość i nadzieja, smutek i trwoga

2016-03-09
Bp Andrzej Suski i dr Michał Białkowski podczas spotkania /fot. J. Smolik/
8 marca w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu odbyła się prezentacja i promocja publikacji dotyczących Soboru Watykańskiego. W spotkaniu wziął udział bp Andrzej Suski, który dzielił się swoimi wspomnieniami związanymi z uczestniczeniem w obradach Soboru.

Pierwsza z prezentowanych książek to praca zbiorowa pod redakcją dr. Michała Białkowskiego: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga…” Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza, w której znalazły się teksty omawiające najważniejsze dokumenty Vaticanum II oraz przemiany w posoborowym życiu Kościoła. W przedmowie do książki bp Andrzej Suski odniósł się do wspomnień z czasów Soboru, w tym do wyjątkowego przeżycia, jakim była możliwość obserwacji obrad soborowych.

Druga z prezentowanych prac: Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice to monografia autorstwa dr. Michała Białkowskiego, poświęcona Soborowi Watykańskiemu II i Kościołowi epoki posoborowej.

W dyskusji przygotowanej i moderowanej przez o. dr. Krzysztofa Dorosza SJ – oprócz bp. Andrzeja Suskiego – wzięli udział: dr Michał Białkowski (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr Stanisław Adamiak (Uniwersytet Warszawski), dr Natalia Jackowska (Instytut Zachodni w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Piotr Grochmalski (UMK).

Redaktor i autor książek – dr Michał Białkowski – wyjaśnił powody fascynacji Soborem, wskazując na jego wyjątkowość, przełomowość i potrzebę lepszego poznania przez Kościół w Polsce. Zwrócił również uwagę, na konieczność prowadzenia dalszych badań, w szczególności tych, które będą ułatwiały i popularyzowały najważniejsze źródła soborowe.

Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński omówił aktualne zagadnienia ekumeniczne, odwołując się do bieżących wydarzeń, m. in. prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ks. dr Stanisław Adamiak uwypuklił znaczenie ruchów i stowarzyszeń po Soborze Watykańskim II, podkreślając, iż większość z nich powstała na długo wcześniej przed Vaticanum II, choć Sobór niewątpliwie wpłynął na ich wzrost i dynamizm. Dr Natalia Jackowska zarysowując pojednawcze inicjatywy Episkopatu Polski ucieleśnione w słynnym „Liście biskupów polskich do biskupów niemieckich” z listopada 1965 r. zwróciła uwagę, że dziś z perspektywy półwiecza jest to modelowy przykład realizacji drogi pojednania i porozumienia pomiędzy dwoma zwaśnionymi narodami. Współcześnie odwołują się do niego m. in. Koreańczycy i Japończycy.

Recenzent pracy zbiorowej – prof. dr hab. Piotr Grochmalski – wskazał na wyzwania, jakie obecnie stoją przed rodziną ludzką – są nimi np. badania nad sztuczną inteligencją. Apelował, by dążyć do większego zaangażowania ludzi Kościoła w sferę nauki oraz nowoczesnych technologii. Rozwój cywilizacyjny niesie bowiem nie tylko dobro, ale może nawet przyczynić się do zagłady ludzkości.

Ksiądz Biskup Andrzej Suski mówił, iż recepcja Soboru Watykańskiego II jest wciąż częściowa, a ze skarbnicy nauczania soborowego Kościół będzie obficie i bardzo długo korzystał. Ponadto wskazał na odmienność Vaticanum II na tle innych, wcześniejszych Soborów i jego nieprzemijającą aktualność.

W dalszej części głos zabierali również ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski i Monika Dejneko-Białkowska. Spotkanie zaszczyciło swoim uczestnictwem wielu gości m. in. ks. prałat Stanisław Kardasz, ks. Michał Walukiewicz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu oraz licznie przybyli członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spotkanie zakończyła barwna anegdota przywołana przez bp. Andrzeja Suskiego związana z Soborem Watykańskim II.
Michał Białkowski
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.