Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystość na Wydziale Teologicznym

2016-12-15
Fot. Łukasz Włodarski
„Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach” to najnowsza książka biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego, która zaprezentowana została w czwartek, 15 grudnia w Auli Magna Wydziału Teologicznego. Autorowi wręczono Księgę Pamiątkową z okazji 75. rocznicy urodzin.

Laudację otwierającą uroczystość wygłosił dziekan Wydziału teologicznego UMK ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki. Dziekan wydziału przedstawił sylwetkę i dorobek naukowy bpa Suskiego oraz jego zasługi dla Kościoła powszechnego i lokalnego. - Księże Biskupie Andrzeju trudno wyrazić słowami to, co uczyniłeś dla Kościoła, diecezji, Torunia, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, biblistyki i całego świata nauki. Niech Cię Bóg prowadzi – zakończył ks. prof. Kotecki.

Następnie ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, rektor toruńskiego seminarium duchownego przedstawił książkę opracowaną przez bpa Andrzeja Suskiego „Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach”. To wyjątkowe dzieło stanowi przede wszystkim pomoc dla osób zainteresowanych liturgią łacińską i księgami liturgicznymi w średniowieczu. Składa się z 1179 jednostek opisanych sakramentarzy i ich fragmentów, również tych pochodzących z ksiąg powstałych przed XIII wiekiem. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa „Adam Marszałek” w ramach serii Fontes Scrutari, której pomysłodawcą jest właśnie biskup toruński Andrzej Suski.

Po prezentacji książki bpa Andrzeja zaprezentowano Księgę Pamiątkową. Prezentacji dokonał ks. prof. Waldemar Chrostowski. W swoim wystąpieniu ks. prof. Chrostowski zaznaczył, że w darze wdzięczności dajemy księdzu biskupowi owoce naszych umysłów. W książce dominują dwa środowiska naukowe: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. - Ksiądz biskup uczył nas wielkiej pokory, a pokora, jak mówił Benedykt XVI, jest imieniem Boga. Dziękujemy księdzu biskupowi za tę lekcję – mówił ks. prof. Chrostowski.

Po wręczeniu Księgi Pamiątkowej oraz kwiatów jubilatowi głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrażali swoje uznanie i wdzięczność za dar posługi bp. Suskiego dla Kościoła i lokalnej społeczności.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ks. dr Mariusz Kuciński, dyrektor Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich: ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Bogdan Poniży, ks. prof. Roman Bartnicki, którzy są redaktorami Księgi Pamiątkowej. Obecni byli także pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego oraz zaproszeni goście.
xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: Łukasz Włodarski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.