Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ks. prałat Józef Nowakowski odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

2017-02-17
Ks. prałat Józef Nowakowski przyjmuje gratulacje od przewodniczącego NSZZ Solidarność regionu toruńsko-włocławskiego Jacka Żurawskiego /fot. Remigiusz Stasiak
Wolność mierzy się krzyżami – mówił bp Andrzej Suski podczas Mszy św. sprawowanej z okazji odznaczenia ks. prałata Józefa Nowakowskiego, wieloletniego duszpasterza ludzi pracy i kapelana Solidarności, Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenie nadane zostało przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Uroczystość odbyła się 16 lutego w kościele Mariackim w Toruniu, w którym ks. prałat Józef Nowakowski przez ponad 40 lat posługiwał jako proboszcz i duszpasterz ludzi pracy i kapelan Solidarności.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wśród których byli m.in. poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezydent Torunia Michał Zaleski. Obecni byli także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, członkowie Solidarności i ludzie pracy.

W homilii bp Andrzej Suski podkreślił, że Jezus uczy, że wielkie wartości wymagają zawsze ofiary i poświęcenia, że trzeba za nie płacić wysoką cenę. – Im większe dobro, tym większa musi być ofiara. Nie ma dobra, które nic nie kosztuje – mówił bp Suski. Nawiązując do słów kard. Glempa przypomniał, że wolność mierzy się krzyżami. – Wielu naszych rodaków musiało tę wolność wywalczyć. Ona nie spadła z góry, leczy była zawsze wywalczona. Tylu ludzi zapłaciło za nią najwyższą cenę. Także w czasach Solidarności. Dlatego wolność jest darem, który trzeba szczególnie strzec – podkreślał hierarcha.

Zwracając się do ks. prałata Nowakowskiego bp Suski zaznaczył, że wolność zdobywa się przez krzyż i poświęcenie. – Nie brakowało tych krzyży w Twojej pracy duszpasterskiej. Na tej drodze ku wolności i tej duchowej, i tej rozumianej jako niepodległość umiałeś poświęcić wszystko, co miałeś. Za to Ci dziękujemy – zakończył bp Suski.

Przed błogosławieństwem nastąpił moment wręczenia odznaczenia jakim jest Krzyż Wolności i Solidarności. Decyzję i uzasadnienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał proboszcz parafii mariackiej i kustosz sanktuarium bł. ks. Frelichowskiego w Toruniu ks. prałat Wojciech Niedźwiecki. W uzasadnieniu Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że ks. prałat Józef Nowakowski otrzymuje odznaczenie za szczególne zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Laudację wygłosił Jacek Żurawski, przewodniczący regionu toruńsko-włocławskiego NSZZ Solidarność. Podkreślił w niej, że ks. prałat Nowakowski jest jednym z najaktywniejszych kapelanów Solidarności. Organizował pomoc charytatywną, wspierał toruńskie podziemie solidarnościowe oraz zabiegał o kult i upamiętnienie zamordowanego przez SB ks. Jerzego Popiełuszkę.

Następnie wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył ks. prałatowi Józefowi Nowakowskiemu Krzyż Wolności i Solidarności. Wojewoda Bogdanowicz podkreślił, że ks. prałat Nowakowski wspierał ludzi Solidarności nie tylko duchowo, ale także materialnie.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że życie i działalność ks. prałata Nowakowskiego są nie do przecenienia. – Był i jest ksiądz dla nas drogowskazem, latarnią, która pomaga nam odnajdywać właściwy kierunek w życiu – mówił poseł Ardanowski.

Życzenia złożył także prezydent Torunia Michał Zaleski oraz przedstawiciele duszpasterstwa ludzi pracy i parafianie.
xpb/Toruń/KAI

Ponieżej linki do zdjęć

Zdjęcia - Remigiusz Stasiak

Zdjęcia - Marianna Mucha
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.