Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sportowe zmagania

2007-03-18
fot. Zmagania sportowe poprzedziła msza św. / Czesław Jarmusz
W sobotę 10 lutego odbył się po raz pierwszy organizowany przez duszpasterstwo służby liturgicznej naszej diecezji finał rozgrywek piłki halowej ministrantów i lektorów. Organizatorzy jako cel wyznaczyli sobie umocnienie jedności wspólnoty ministranckiej oraz krzewienie w grupie służby liturgicznej ducha sprawiedliwej i braterskiej rywalizacji sportowej.
Spotkanie rozpoczęło się w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, do którego przybyli ministranci z terenu całej diecezji, zwycięzcy dekanalnych rozgrywek wraz ze swoimi opiekunami. Ministrantów przywitał gospodarz miejsca, proboszcz parafii ks. prał. Stanisław Majewski, który przybliżył uczestnikom historię powstania i budowy kościoła oraz nakreślił postać Św. Siostry Faustyny, patronki parafii. Następnie została odprawiona koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego z udziałem kapłanów, którzy w swoich parafiach są odpowiedzialni za formację ministrantów i lektorów. W homilii Ks. Biskup zachęcał, aby szukając odpowiedzi na pytania dotyczące recepty na udane życie szukać jej zawsze u Jezusa Chrystusa, który jedyny ma skuteczny i sprawdzony program zasad postępowania zapewniający życie wieczne. Przypomniał również, że grono ministrantów i lektorów to jest naturalne miejsce, gdzie rodzi się najwięcej powołań do służby kapłańskiej. Dlatego namawiał tych, którzy słyszą głos Boga w swoim sercu, aby nie zagłuszali tego wezwania a jeśli jest to silne przynaglenie, niech ofiarują swoje życie na wyłączną służbę Panu. Ks. Biskup jednocześnie zachęcał chłopców do tego, aby byli dumni z funkcji, jakie spełniają w kościele, podejmowali je zawsze odpowiedzialnie i sumiennie. Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. Grzegorz Pszeniczny, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej, który dziękując wszystkim za trud i wysiłek zorganizowania tego spotkania podkreślił, że poprzez rozgrywki sportowe ministranci i lektorzy pragną uczcić zbliżającą się 15. rocznicę powstania diecezji toruńskiej. Po zakończeniu spotkania w kościele w salach gimnastycznych kilku szkół pod czujnym okiem wykwalifikowanych sędziów rozpoczęły się finały rozgrywek piłkarskich. Zwycięzcami diecezjalnego finału zostały w poszczególnych kategoriach wiekowych drużyny ministranckie z parafii Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu (grupa najstarsza) oraz z parafii WNMP w Bierzgłowie (grupa średnia) i parafii Miłosierdzia Bożego na toruńskich Koniuchach (grupa najmłodsza). Diecezjalny finał Turnieju Piłki Halowej był okazją do wzajemnej zabawy, integracji i sportowej rywalizacji. Tego dnia swoje bramy otworzyło także Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, gdzie chłopcy pod opieką kleryków mogli zwiedzić budynek naszego Seminarium oraz spożyć ciepły posiłek.

Ks. Piotr Klein

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.