Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Św. Jan Paweł II patronem województwa kujawsko-pomorskiego

2017-06-02
Decyzją Stolicy Apostolskiej św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczyste ogłoszenie patronatu odbędzie się w toruńskiej katedrze w dniu Święta Województwa 7 czerwca o godz. 12. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyć będzie abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 26 stycznia ustanowiła św. Jana Pawła II „Niebiańskim Patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. To wyjątkowa i niespotykana jak do tej pory rzeczywistość w Polsce. Św. Jan Paweł II, który do tej pory patronuje wielu miejscowościom, szkołom, organizacjom, został tym razem ogłoszony patronem jednego z województw. O ustanowienie tego patronatu zwrócił się do Stolicy Apostolskiej bp Andrzej Suski. Starania te poparli także inni biskupi, których diecezje znajdują się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Patronat papieski to owoc intensywnej pamięci i licznych odniesień wielu środowisk, w tym władz wojewódzkich oraz władz samorządowych, jak i pojedynczych mieszkańców województwa, do osoby i wartości, którymi żył św. Jan Paweł II.

Już w 2008 r. z inicjatywy marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego 7 czerwca został ustanowiony dniem święta województwa. Datę wybrano jako upamiętnienie pobytu w tym dniu św. Jana Pawła II w trzech największych miastach województwa: we Włocławku (6-7 czerwca 1991 r.) oraz w Bydgoszczy i Toruniu (7 czerwca 1999 r.). Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego 15 lutego 2016 r. wyraził prośbę o podjęcie starań o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem województwa. Po niecałym roku, po zaangażowaniu się wielu środowisk, Stolica Apostolska przychyliła się do prośby i ogłosiła św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego.

Sejmik 27 marca br. zajął stanowisko w sprawie Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Radni sejmiku w następujących słowach opisali rzeczywistość patronatu św. Jana Pawła II nad województwem:
„Patronowanie Województwu przez Jana Pawła II to odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce, sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się do rozwoju każdej osoby. To poszukiwanie wspólnego fundamentu, na którym można wznosić wielkie przedsięwzięcia - ten fundament choć jest niewidzialny, gwarantuje pomyślność na długie lata – również naszego Kujawsko-Pomorskiego Domu.

Nasz Patron będzie więc dla nas punktem odniesienia. Źródłem inspiracji, horyzontem wartości, na którym rozwija się projekt życia mieszkańców. W kolejną dekadę nasze Województwo wejdzie z postawą „czuwania”, czyli „dostrzegania drugiego, nie zamykania się w sobie w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam – to znaczy miłość bliźniego – to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność”. Dla nas to wyzwanie do wspólnej troski nad realizacją wzniosłych ideałów, kulturą szukania trwałych i ciągle wymagających wartości”.

            W dniach 1-4 maja br. odbyła się pielgrzymka do Rzymu w dziękczynieniu za patronat św. Jana Pawła II nad województwem. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz województwa kujawsko-pomorskiego, z marszałkiem Piotrem Całbeckim i przewodniczącym sejmiku Ryszardem Boberem, oraz reprezentanci klubów radnych. W pielgrzymce uczestniczył także bp Andrzej Suski. Najważniejszymi punktami tego wyjazdu były: modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II, udział w audiencji generalnej papieża Franciszka na Placu Świętego Piotra oraz Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II. Podczas audiencji bp A. Suski oraz marszałek P. Całbecki podziękowali osobiście papieżowi Franciszkowi za dar patronatu św. Jana Pawła II nad województwem.
dk. Waldemar Rozynkowski


KOMUNIKAT BISKUPA ANDRZEJA SUSKIEGO

W dniu Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 7 czerwca 2017 r. o godz. 12.00, odbędzie się w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Abp. Jana Romeo Pawłowskiego z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej oraz przyjęcie Św. Jana Pawła II za Patrona tego województwa. Ustanowienie patronatu dokonało się na podstawie dekretu Stolicy Apostolskiej, co oznacza, że dzień liturgicznego wspomnienia Św. Jana Pawła II ma rangę uroczystości w tych parafiach, które znajdują się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszam serdecznie kapłanów i wiernych do licznego uczestnictwa w uroczystości przyjęcia patronatu i modlitwy w intencji mieszkańców oraz samorządów Województwa według słów Św. Pawła, który poleca, „by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi”, a także „za sprawujących władzę” (1 Tm 2, 1-2).
 
+ Andrzej Suski
Biskup Toruński
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.