Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień Skupienia Akcji Katolickiej

2007-04-08
Dnia 3 marca 2007 r. członkowie Akcji Katolickiej Rejonu Grudziądzkiego, dzięki życzliwości ks. prał. Stanisława Andrika – proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. już po raz trzeci przeżywali dzień skupienia i uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył ks. dr Wiesław Łużyński – diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej.

Słowo Boże wygłosił ks. kan. Marek Borzyszkowski, były pierwszy asystent Akcji Katolickiej.

Świątynie licznie wypełnili zaproszeni kapłani, proboszczowie, m.in. ks. prał. Henryk Kujaczyński – dziekan dekanatu Grudziądz II oraz przyjaciele członków Akcji.
Zgromadzonych na Eucharystii powitała prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Hanna Janc, która zachęcając do refleksji nad powołaniem powiedziała: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu (…) dziękujemy Bogu za dzisiejszy dzień skupienia, bo z wiarą i miłością przybyliśmy do świątyni Podwyższenia Krzyża św.”

Po zakończeniu Mszy św. zaproszono wszystkich członków Akcji Katolickiej oraz kapłanów na dalszą część dnia skupienia do Bursy Szkolnej Caritas. Tam zgromadzeni członkowie wysłuchali dwóch wykładów o roli i zaangażowaniu świeckich w kościele. Prelegentami byli ks. Wiesław Łużyński i ks. Sylwester Ćwikliński. Były także wolne głosy, zapytania, a także krótkie spotkania z Prezesami parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. W przerwie wykładów wszyscy mogli się posilić poczęstunkiem i wymienić kilka słów o swoich działaniach.

Składamy serdeczne Bóg zapłać: ks. prał. Stanisławowi Andrikowi za możliwość przeżywania Eucharystii w tej świątyni, wspólną modlitwę oraz otwartość na przyjęcie członków Akcji Katolickiej Rejonu Grudziądzkiego, ks. Dariuszowi Kunickiemu dyrektorowi Bursy Caritas za użyczenie auli Centrum Dialogu Społecznego, ks. Wiesławowi Łużyńskiemu za zorganizowanie Dnia Skupienia, wszystkim kapłanom celebrującym Eucharystię i członkom Akcji Katolickiej za wspólną modlitwę i obecność. Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać.

Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa chcemy być wierni Bogu i pomocni Kościołowi.

Maria Szczęsna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.