Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rekolekcje dla diakonów stałych w Polsce

2017-08-02
W bazylice Świętej Rodziny w Branicach /fot. Waldemar Rozynkowski/
W Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach miały miejsce rekolekcje diakonów stałych posługujących w kilku diecezjach w Polsce. Dni skupienia były skierowane nie tylko do diakonów stałych, ale także do ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w naszym kraju.

W rekolekcjach w dniach 6-9 lipca wzięło udział 31 osób, w tym 12 diakonów stałych. Dwa lata temu takie rekolekcje odbyły się w diecezji toruńskiej w pierwszym w Polsce Ośrodku Formacji Diakonów Stałych w diecezjalnym centrum caritas w Przysieku pod Toruniem.

Rekolekcje w Rudach wypełnione były: codzienną Mszą św., liturgią godzin, modlitwą różańcową, Apelem Jasnogórskim, nauczaniami oraz dzieleniem się doświadczeniami posługi diakońskiej. Uczestnicy dni skupienia 8 lipca pielgrzymowali kolejno do grobu bp. Józefa Nathana (1867-1947) w Branicach, do miejsca narodzin oraz chrztu bł. ks. Alfonsa Trackiego (1896-1946) oraz do sanktuarium Matki Bożej Siedmiobolesnej w Cvilinie w Czechach. Do miejsc tych pielgrzymował wspólnie z nami biskup senior diecezji gliwickiej bp Jan Wieczorek.

Warto przypomnieć, że w tym roku przypada 50 rocznica przywrócenia przez papieża Pawła VI diakonatu stałego w Kościele rzymskokatolickim. Ogłoszenie ogólnych norm  dotyczących przywrócenia diakonatu stałego w Kościele miało miejsce 18 czerwca 1967 r. Pierwsze święcenia diakonatu udzielone pięciu żonatym mężczyznom odbyły się 28 czerwca 1968 r. w katedrze w Kolonii. Obecnie na świecie w Kościele rzymskokatolickim posługuje przeszło 45 tys. diakonów stałych.
Pierwsze święcenia diakona stałego w Polsce miały miejsce w Toruniu w sanktuarium Matki Bożej Niestającej Pomocy 6 czerwca 2008 r. Wówczas święcenia z rąk ordynariusza toruńskiego bp. Andrzeja Suskiego otrzymał Tomasz Chmielewski, który aktualnie posługuje w parafii św. Józefa w Toruniu. Obecnie w diecezjach w Polsce posługuje 26 diakonów stałych.
 
dk. Waldemar Rozynkowski
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.