Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Srebrny jubileusz Kapituły Katedralnej

2017-11-17
Katedra Świętych Janów w Toruniu /Fot. Rafał Olejnik
Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości – mówił bp Andrzej Suski podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej 16 listopada w bazylice katedralnej w Toruniu. Eucharystia była okazją do dziękczynienia Bogu za ćwierćwiecze istnienia toruńskiej kapituły katedralnej.

Bp Suski podkreślił, że dzisiejszy dzień to dzień radości i dziękczynienia Bogu za 25 lat istnienia i posługi kapituły. Podziękował kanonikom za znaczący wkład w życie diecezji. - Kapituła katedralna to według tradycji senat biskupi, a jej szczególnym zadaniem jest troska o matkę wszystkich kościołów diecezji – katedrę, o liturgię w niej sprawowaną. Kapituła jest tym środowiskiem, w którym pielęgnowane są lokalne tradycje diecezji – mówił bp Suski.

Przypomniał słowa Henryka Sienkiewicza, który zwięźle określił misję Kościoła. – Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości – mówił biskup. W tej misji Kościoła swoją znaczącą cząstkę mają kapituły.

W homilii bp Józef Szamocki podkreślił, że Opatrzność Boża sprawiła, że 25 lat temu, z dniem powołania nowej diecezji toruńskiej Królestwo Boże w sposób jakże namacalny zamieszkało pośród nas. W znaku obecności pierwszego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i dzieł, które powoływał do istnienia. Ksiądz biskup nawiązując do powstania Kapituły oraz do powołania kapłańskiego zaznaczył, że wezwanie Boga jest także zadaniem. – Nasze powołanie jest wezwaniem do nieustannej troski o czystość serca – mówił bp Szamocki. Dzięki temu ludzie będą widzieli w nas i pośród nas żywego Chrystusa, który jest Zbawicielem świata. Wezwał wszystkich do modlitwy, by nie zabrakło w szeregach kapłańskich świętych pasterzy oraz o nowe powołania do służby w Kościele.

Przed błogosławieństwem słowa wdzięczności oraz życzeń wypowiedział prepozyt Kapituły ks. prał. Marek Rumiński.

Kapituła Katedralna Toruńska została powołana do istnienia dekretem z 21 sierpnia 1992 r. Pierwsze nominacje kanonickie zostały podpisane i wręczone 16 listopada 1992 r.
xpb/Toruń/KAI
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.