Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody 15-lecia Caritas Diecezji Toruńskiej i Niedzieli Miłosierdzia Bożego

2007-05-13
fot. Uroczystościom przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski / Czesław Jarmusz
BEZ MIŁOŚCI CZŁOWIEK NIE ZDOBĘDZIE WEWNĘTRZNEGO POKOJU – Jan Paweł II.

Po uroczystej Eucharystii odbyła się procesja dookoła sanktuarium


Diecezję Toruńską utworzono 15 lat temu i już w pierwszych dniach jej istnienia ustanowiono także Caritas Diecezji Toruńskiej. W okolicznościowej publikacji Janusza Palczewskiego zatytułowanej „Posługa miłości. 15 lat Caritas Diecezji Toruńskiej” bp Andrzej Suski pisze: „jednym z najgłębszych nurtów życia Kościoła Toruńskiego jest jego działalność charytatywna, pro­wadzona na sposób zorganizowany przez diecezjalną „Caritas”, za­równo w wymiarze całej diecezji, jak też dekanatów i poszczególnych parafii. Jest to pomoc świadczona ludziom w potrzebie bez względu na ich pochodzenie i wyznanie religijne. Wyraża się ona w różnych postaciach: stołówki, noclegownie, domy dziennego pobytu, świetlice, bursy dla młodzieży ponadgimnazjalnej, kolonie dla dzieci, stypendia i wyposażenie uczniowskie, dożywianie w szkołach, świadczenia me­dyczne, przekaz żywności i ubrań, doradztwo i szkolenia zawodowe itp. Ważnym elementem działalności naszej „Caritas” jest również szkolenie wolontariuszy oraz animacja środowiskowa na rzecz soli­darności społecznej, kształtująca postawy wzajemnej troski w duchu chrześcijańskim i obywatelskiego państwa”.


Caritas posiada w całej diecezji placówki, które realizują wymienione powyżej formy pomocy. W Toruniu są to: Toruńskie Centrum Caritas im. bł. Marii Karłowskiej, znajdujące się przy Szosie Bydgoskiej – jego obecnym dyrektorem jest ks. Jarosław Ciechanowski i Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej na Rubinkowie III, którego dyrektorem jest s. Zygmunta Kaszuba. W Przysieku znajdują się: Bursa Akademicka im. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie wychowawcą jest ks. dr Dariusz Iwański, Centrum Wolontariatu oraz Ośrodek Szkoleniowy im. Jana Pawła II. Dyrektorem placówek w Przysieku jest ks. prał. Daniel Adamowicz. Brodnickie Centrum Caritas im.bpa Jana Chrapka funkcjonuje wraz z Bursą Szkolną – ich dyrektorem jest ks. kan. Grzegorz Bohdan. W Grudziądzu działa Grudziądzkie Centrum Caritas im. Bł. Juty, którym kieruje ks. kan. Marek Borzyszkowski oraz Bursa Szkolna im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie dyrektorem jest ks. Dariusz Kunicki. Działdowskie Centrum Caritas im. abp. Juliana Antoniego Nowowiejskiego, jak również Hospicjum Stacjonarne im. Błogosławionych Męczenników Działdowskich kierowane są przez ks. Zdzisława Syldatk.

W 15 rocznicę powołania Caritas Diecezji Toruńskiej, 12 kwietnia br., o godz. 1900, w toruńskim Dworze Artusa, zebrali się wszyscy, który w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie realizują „posługę miłości” w ramach działania w strukturach Caritas. Nie zabrakło więc Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego, który powołał Caritas Diecezji Toruńskiej, ks. prał. Andrzeja Klempa – pierwszego dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej oraz duchownych działających w poszczególnych Centrach Diecezjalnych z ks. prał. Danielem Adamowiczem pełniącym funkcję Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej. Obecne były także władze województwa kujawsko – pomorskiego z wojewodą Marzeną Drab i marszałkiem Piotrem Całbeckim, jak również prezydent Torunia Michał Zaleski, przedstawiciele władz województwa warmińsko – mazurskiego oraz przedstawiciele władz toruńskich uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wyższego Seminarium Duchownego. Przede wszystkim jednak obecni byli darczyńcy, pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Toruńskiej. Wobec wszystkich tych osób Dyrektor, ks. prał. Daniel Adamowicz wyraził najszczersze słowa uznania i wdzięczności. Podziękował, że ludzie ci potrafili zadać jakże proste, ale jakże istotne pytanie: „jak mogę pomóc?”

O. dr Zdzisław Świniarski vice – dyrektor Caritas Polska, ukazał funkcjonowanie placówek Caritas na terenie całej Polski. Poprzez rys historyczny i sferę organizacyjną, przedstawiono zakres działań, którymi objęte są grupy społeczne najbardziej potrzebujące pomocy i wsparcia. Niejako na tle owej prezentacji, bp Andrzej Suski oraz marszałek województwa kujawsko – pomorskiego, Piotr Całbecki, wręczyli wyróżnionym osobom Listy – wyraz wdzięczności za czynny udział w „posłudze miłości” na terenie Diecezji Toruńskiej.

Zakończeniem czwartkowej uroczystości była trafna konkluzja bp. Andrzeja, który zauważył, iż Caritas to „łańcuch ponad podziałami”, zaś „ucztę duchową” w postaci recitalu fortepianowego przygotował Paweł Wakarecy.

Uroczysty finał obchodów 15 – lecia Caritas Diecezji Toruńskiej to Eucharystia w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na toruńskich Koniuchach, co doskonale wpisało się w przeżywanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. 15 kwietnia br., w Godzinie Miłosierdzia, o godz. 1500, poświęcono rzeźbę przedstawiającą powrót Syna Marnotrawnego. Rzeźba znajdująca się przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ma przypominać wszystkim, iż Miłosierdzie Boże to ramiona Ojca otwarte dla każdego – nawet najbardziej zagubionego człowieka. Następnie odprawiono odpustową Mszę Świętą, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Biskup Toruński, Andrzej Suski.

Kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, ks. prał. Stanisław Majewski, w powitaniu zgromadzonych w świątyni zauważył, iż „na Ołtarzu Pana składana jest modlitwa i czyny miłości, czyli 15 – lecie powołania Diecezji Toruńskiej i bpa Andrzeja Suskiego oraz Caritas Diecezji Toruńskiej”.

Biskup Andrzej w Słowie Bożym odwołując się do Ewangelii o niewiernym Tomaszu, wyłonił trzy dary będące efektem działania Miłosierdzia Bożego. Przede wszystkim jest to pokój. Jezus przychodząc do przestraszonych uczniów trzykrotnie pozdrawia ich słowami „Pokój wam”. On leczy konflikt wywołany sprzecznościami, bo nie można pogodzić miłości i nienawiści. Można powiedzieć więcej – można za Janem Pawłem II zauważyć, iż „bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju”. Ów dar pokoju, okupiony Krwią Chrystusa, dotyka korzeni lęku ludzkiego głównie w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Niekiedy człowiek na tyle się zagubi, tak bardzo zamknie w świecie swej grzeszności i swych ograniczeń, że nie widzi ratunku dla siebie. Wówczas Jezus sam przychodzi i to jest właśnie ów drugi dar Miłosierdzia – wyjście naprzeciw i słowa: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20, 27). Trzecim darem Miłosierdzia jest wyzwolenie z lęku. Istnieje lęk, który ostrzega. Przypomina minione doświadczenia, dzięki czemu nie powtarza się błędów z przeszłości. Taki „prewencyjny” lęk może chronić przed złem. Jest też lęk egzystencjalny: przed śmiercią, czy cierpieniem. To lęk paraliżujący i przysłaniający sens życia. Bp Andrzej podkreślił, iż Jezus mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25). Miłosierdzie Boże zatem skłania, by odważnie rzec: „Tobie, Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”.

W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie nowych członków Szkolnych Kół Caritas, które młodzież złożyła na ręce bp. A. Suskiego. Następnie przed Najświętszym Sakramentem odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego, Jana Pawła II. Na zakończenie, przy dźwiękach pełnego nadziei Zmartwychwstania „Alleluja!”, bp Andrzej poprowadził wokół Sanktuarium procesję, podczas której wierni podążyli za Jezusem Eucharystycznym i wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Po procesji poświecono przyniesione przez wiernych obrazy Jezusa Miłosiernego i oddano cześć relikwiom św. S. Faustyny.

Na Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego obecni byli kapłani z Diecezji Toruńskiej, przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele szkół, w których działają Szkolne Koła Caritas oraz liczna rzesza pielgrzymów – czcicieli Miłosierdzia Bożeg. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Chór Wydziału Teologii UMK „Tibi Domine” pod dyrekcją ks. dr. Mariusza Klimka.

Joanna Kruczyńska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.