Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie formacyjne kandydatów do stałego lektoratu w Świeciu nad Osą

2018-02-04
Fot. dk. Waldemar Rozynkowski
W sobotę 3 lutego odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla mężczyzn, którzy przygotowują się do pełnienia posługi stałego lektora w naszej diecezji. To już piąty cykl formacyjny przygotowujący do pełnienia stałych posług w parafiach diecezji toruńskiej, który rozpoczął się we wrześniu 2017 roku.

Obecnie do przyjęcia posługi stałego lektora przygotowuje się 32 mężczyzn. Zostali oni zgłoszeni przez księży proboszczów z 19 parafii naszej diecezji. Tym razem spotkanie odbyło się w pomieszczeniach duszpasterskich w parafii św. Maksymiliana  Marii Kolbego w Świeciu nad Osą. Zajęcia z Pisma Świętego poprowadził dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a jednocześnie administrator parafii w Świeciu, ks. prof. Dariusz Kotecki. Według kalendarium duszpasterskiego naszej diecezji udzielenie posługi stałego lektora będzie miało miejsce w toruńskiej katedrze w niedzielę 24 czerwca br.


Posługa stałego lektora w Dyrektorium

W świetle Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej posługa stałego lektora w parafii obejmuje wiele ważnych płaszczyzn. Stały lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Stały lektor może także przygotowywać i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. W świetle dokumentów, gdy nie ma kapłana lub diakona, może on także prowadzić wigilię przy zmarłym, a przy pogrzebie stacje w domu zmarłego i na cmentarzu.

Stały lektor może włączyć się w przygotowanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów, w pomoc w przygotowaniu oraz prowadzeniu katechezy dorosłych, w ożywienie misyjne, w animowanie życia modlitewnego, we wspieranie rodzin przed pogrzebem i po pogrzebie bliskich oraz w szeroko pojętą posługę ewangelizacyjną. Jego posługa może być także związana z apostolatem biblijnym, redagowaniem gazetki parafialnej, czy strony internetowej parafii, promocją czytelnictwa czasopism i książek religijnych, poza tym organizowaniem jasełek oraz misteriów.

Przygotowanie do sakramentów

Wydaje się, że obecnie niezwykle ważną staje się pomoc stałego lektora w przygotowaniu wiernych do przyjęcia sakramentów. Dotyczy to chociażby spotkań z rodzicami i rodzicami chrzestnymi przed udzieleniem sakramentu chrztu św. oraz I Komunii Świętej dzieciom. Poza tym niezwykle palącą staje się potrzeba prowadzenia spotkań z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że prowadzenie formacji w mniejszych grupach, staje się podstawową drogą przygotowania do tego sakramentu. W posługę tą, niejako z urzędu, powinni się wpisać stali lektorzy.

Kręgi biblijne

Niezwykle ważna posługa stałego lektora może dotyczyć jego apostolatu biblijnego. Doświadczenie podpowiada nam, że środowisko stałych lektorów powinno być uczestnikiem spotkań grup, czy kręgów biblijnych w naszych parafiach. Po pewnym czasie, niektórzy ze stałych lektorów mogą się również podjąć posługi animatorów parafialnych spotkań biblijnych. O potrzebie funkcjonowania w parafiach grup biblijnych można usłyszeć podczas różnych spotkań pastoralnych w naszej diecezji. Brakuje jednak często impulsu do ich powstania, czyli konkretnych osób, które pomogą rozpocząć to dzieło i będą troszczyć się o jego trwałość. Nie mam wątpliwości, że posługujący stali lektorzy mogą stać się tym środowiskiem, które przyczyni się do powstania w parafiach naszej diecezji grup biblijnych.
Dk. Waldemar Rozynkowski


 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.