Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Polskie drogi do niepodległości - konferencja w Toruniu

2018-03-13
W Toruniu odbędzie się konferencja historyczna poświęcona 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkania konferencyjne odbędą się 21 marca w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ul. Droga Starotoruńska 3.
Rozpoczęcie o godz. 11.00.

Organizatorami konferencji są:
– Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,
– Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

PROGRAM
Pierwsza część konferencji – wykłady – prowadzenie dr Jan Wiśniewski (RODM Toruń).
 • 11:00 – rozpoczęcie i słowo powitania, J.M. Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka oraz Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski
 • 11:15 – Mocarstwa Światowe wobec kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę (prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk - IH PAN w Poznaniu)
 • 11:45 – Środowiska patriotyczne, a wizja niepodległej Polski na początku XX wieku (dr Jan Wiśniewski - WSKSiM, UMK, RODM Toruń)
 • 12:15 – Kościół katolicki w okresie niepodległości (prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski - Przewodniczący Rady Programowej TVP w Bydgoszczy, Dyrektor IHiA UMK w Toruniu)
 • 12:45 – Militarne aspekty odzyskania niepodległości (prof. dr hab. Aleksander Smoliński - UMK w Toruniu)
Przerwa kawowa 13:15-13:45
 • 13:45 – Druga część konferencji – Debata o współczesnym patriotyzmie, prowadzenie prof. Waldemar Rozynkowski (UMK w Toruniu).
Uczestnikami debaty będą m.in:
 • Kajetan Rajski – redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, autor książek o tematyce historyczno-patriotycznej, m.in. dotyczących Żołnierzy Wyklętych, np. „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”,
 • prof. dr hab. Mirosław Golon – Dyrektor IPN Oddział w Gdańsku, wykładowca UMK w Toruniu,
 • ks. Kamil Pańkowiec – wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grucie, zaangażowany w inicjatywy patriotyczne społeczności lokalnej,
 • Marcin Kluczyński – redaktor naczelny miesięcznika „Civitas Christiana”, wiceprezes Fundacji „Civitas Christiana”.

 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.