Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Via Crucis Droga Wiary

2006-04-09
fot. Droga Krzyżowa ulicami Grudziądza / ks. Bartłomiej Sławiński
Tymi słowami Jana Pawła II, przypomnianymi przez młodzież, 7 kwietnia w świątyni św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie rozpoczęła się doroczna grudziądzka Droga Krzyżowa ulicami miasta, w której uczestniczyło ponad 1000 osób.
W tym roku towarzyszył nam Biskup Toruński Andrzej Suski wraz z proboszczami parafii grudziądzkich, odpowiedzialnymi za przygotowanie poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. Porządku na trasie pilnowała policja i młodzież.


Tegoroczna Droga Krzyżowa przebiegała w atmosferze refleksji towarzyszącej pierwszej rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Rozważania, za namową ks. prał. Henryka Kujaczyńskiego, zaczerpnięto z podobnego spotkania w dniu 18 kwietnia 2003 r. w rzymskim Koloseum z udziałem papieża Polaka. Zostały wówczas wykorzystane rozważania i teksty modlitw ze słynnych watykańskich Rekolekcji Wielkopostnych w 1976 r., które kard. Karol Wojtyła wygłosił dla papieża Pawła VI i członków Kurii Rzymskiej. Postać Chrystusa jako „Znaku, któremu sprzeciwiać się będą” nabiera i dzisiaj, w czasach bitwy o prawdę, szczególnej wymowy, co wyraźnie przypomniano przed rozpoczęciem modlitw w Grudziądzu.

W Drodze Krzyżowej w „mieście biskupa Chrystiana”, ale i słynącym z tradycji wojskowych, licznie uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego z ich ks. Kapelanem. Przy każdej stacji Męki Pańskiej ustawiali oni pionowo krzyż jako ważny znak dla współczesnych, towarzyszący modlitwie wiernych i przemarszowi ulicami osiedla na Strzemięcinie. Wierni zakończyli Drogę Krzyżową w parafii macierzystej dla Strzemięcina, kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Na początku i na końcu Drogi Krzyżowej krzyż nieśli kapłani, na barkach których spoczywa na co dzień niesienie i głoszenie depozytu wiary. Tuż za krzyżem podążał Ksiądz Biskup.

Wszyscy mieli swój udział w przygotowaniu tej Drogi Krzyżowej. Młodzież opatrzyła ją wstępem i zakończeniem według tekstów Karola Wojtyły. Treść I stacji odczytał w imieniu kapłanów ks. Marek Borzyszkowski, dyrektor grudziądzkiej Caritas. Rozważanie stacji II odczytała p. Elżbieta Langmesser z parafii na Strzemięcinie. W przybliżenie słów Ojca Świętego włączyli się wierni parafii grudziądzkich i poszczególnych stanów: przedstawiciele parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Rządzu (stacja III), parafii św. Józefa i parafii św. Andrzeja Boboli w Mniszku (stacja IV), parafii św. Ap. Piotra i Pawła na Lotnisku (stacja V), Wojsko Polskie (stacja VI), s. Elżbietanki w imieniu wszystkich sióstr zakonnych Grudziądza (stacja VII), wierni parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (stacja VIII), parafii Wniebowzięcia NMP (stacja IX), fary św. Mikołaja (stacja X), kościoła św. Ducha (stacja XI), parafii Niepokalanego Serca NMP (stacja XII), parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (stacja XIII), a także nauczyciele i katecheci, w imieniu których treść stacji XIV odczytała p. Małgorzata Jagielska. Koncelebrowaną Mszę po zakończeniu Drogi Krzyżowej wraz z kapłanami obu dekanatów grudziądzkich sprawował bp Andrzej Suski.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to wydarzenie, przypominając słowa z zakończenia rozważań Jana Pawła II: „Otwórzmy serca Chrystusowi. On odpowie na nasze najgłębsze oczekiwania…”.

Ks. Bartłomiej Sławiński

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.