Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

25-lecie Duszpasterstwa Rolników

2007-06-17
fot. Msza św. koncelebrowana / Aleksandra Wojdyło
14 maja w sanktuarium Matki Bożej w Rywałdzie odbyły się diecezjalne uroczystości z okazji 25-lecia duszpasterstwa rolników oraz wspomnienia św. Izydora, patrona rolników.
Początki historii duszpasterstwa sięgają 2 grudnia 1982 r., kiedy to Konferencja Episkopatu Polski powołała Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, a w diecezjach ustanowiono duszpasterzy diecezjalnych i dekanalnych. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników co roku publikuje kalendarz rolnika i inne książki z tej dziedziny. Od 1982 r. rolnicy spotykają się jesienią na Jasnej Górze, by dziękować Bogu za zbiory. Dożynki odbywają się także w diecezjach. Od 1989 r. rozwijają się Uniwersytety Ludowe, w celu kształcenia rolniczych elit. Celem Duszpasterstwa Rolników jest odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolnika oraz zaangażowanie rolników w życie Kościoła i państwa. Duszpasterstwo Rolników przede wszystkim dba o pogłębienie życia religijnego, pomaga w samokształceniu i pracy oświatowej, wspiera działalność zgodnie z myślą społecznej nauki Kościoła, organizuje życie kulturalne oraz rekolekcje i dni skupienia.


Początek duszpasterstwa rolników na terenach obecnej diecezji toruńskiej datuje się również na rok 1982. Należały one wówczas do diecezji chełmińskiej. Od 15 lat, czyli od powstania diecezji toruńskiej duszpasterstwo istnieje i działa w naszej diecezji. Pierwszym diecezjalnym duszpasterzem rolników był ks. kan. Henryk Sychta. 16 lipca 2002 r. biskup toruński Andrzej Suski powołał na to miejsce ks. Zbigniewa J. Gańskiego. 2 grudnia 2002 r. z okazji 20-lecia Duszpasterstwa Rolników ks. Gański zaprosił do par. w Górnych Wymiarach Rodzinę Radia Maryja. Mszy św. z okazji jubileuszu przewodniczył ks. bp Andrzej Suski.
DRDT podejmuje szereg działań zmierzających do integracji środowiska rolniczego, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz działań nad formacją duchową, m.in. organizuje dożynki diecezjalne, diecezjalne obchody patronalnego święta rolników – św. Izydora, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu wykłady przedstawicieli ARiMR, Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia „Ekoland”, spotkania dekanalnych duszpasterzy rolników, udział w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze, zbiórkę używanych maszyn rolniczych dla rolników z diecezji kamieniecko – podolskiej na Ukrainie i wspieranie Caritas-Spes tej diecezji.

Nasi duszpasterze to: ks. Wacław Dokurno (dekanat Bierzgłowo), ks. kan. Zenon Żmijewski (Brodnica), ks. Jan Żymant (Chełmno), ks. Władysław Erdmański (Chełmża), ks. Jacek Wyrowiński (Działdowo), ks. Kazimierz Zacharkiewicz (Golub), ks. Andrzej Szauer (Górzno), ks. Wojciech Zawacki (Grudziądz), ks. kan. Józef Kiełpiński (Jabłonowo), ks. kan. Bernard Kowalewski (Kowalewo), ks. kan. Michał Klimas (Kurzętnik), ks. Mirosław Culepa (Lidzbark), ks. kan. Jerzy Hirsz (Lubawa), ks. Marek Ścisłowski (Łasin), ks. kan. Zygmunt Leyk (Nowe Miasto), ks. Piotr Podlewski (Radzyń), ks. kan. Henryk Piotrowski (Rybno), ks. kan. Krzysztof Stanowicz (Toruń III), ks. Piotr Rutkowski (Toruń IV), ks. Stefan Nawotka (Unisław), ks. Grzegorz Nadolny (Wąbrzeźno), ks. Zbigniew J. Gański (duszpasterz diecezjalny).

14 maja nabożeństwo majowe pod przewodnictwem ks. Piotra Podlewskiego rozpoczęło wspólne spotkanie rodziny Radia Maryja i rolników przybyłych na jubileusz 25-lecia. Komentatorem liturgicznym był ks. Wojciech Zawacki. Modlitwie Regina Coeli przewodniczył o. Maciej Szlachciuk OFM Cap. Po niej schola Terra Culmensis z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górnych Wymiarach pod kierunkiem Aleksandry Jankowskiej i Krzysztofa Czechowskiego przedstawiła program słowno-muzyczny p.t. „Tradycje i zwyczaje rolnicze w roku liturgicznym”. Przypomniano zwyczaj okrążania i święcenia pól na św. Marka, modlitwy o urodzaj i ochronę pól w dniach krzyżowych, święta Matki Bożej Zielnej i Siewnej oraz historię tradycji dożynkowych. Przedstawiono też postać św. Izydora Oracza z Madrytu. Do programu powrócono jeszcze podczas Rozmów niedokończonych.

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej o. Krzysztof Kościelecki OFM Cap. przedstawił jego historię. Otaczana kultem figura Matki Bożej z Dzieciątkiem powstała w XIV w. Wyrzeźbiona jest z drewna lipowego, ma 72 centymetry wysokości.Za jej twórcę uważa się nieznanego z imienia rycerza krzyżackiego z zamku w Radzyniu. Figurę z kaplicy zamkowej umieszczono następnie w przydrożnej kapliczce, a potem przeniesiono do kościoła w Radzyniu. Pod koniec XIV w. figurę umieszczono w kościele w Rywałdzie, gdzie znajduje się do dziś. W okresie międzywojennym szczególną cześć dla cudownej figury Matki Bożej okazywali Romowie. Według miejscowego przekazu ok. 1930 r. pewna Cyganka doznała uzdrowienia przed figurą rywałdzkiej Madonny. Z wdzięczności obcięła czarny warkocz i złożyła Maryi w ofierze. Wykonano z niego później peruki dla figury Maryi i Jezusa. Wśród tytułów, jakimi tradycyjnie nazywano Madonnę z Rywałdu, znalazł się nowy: Matka Boża Cygańska. W 1949 r. miała tu miejsce największa pielgrzymka Romów, którzy obchodząc świątynię na kolanach, dziękowali za ocalenie i uwolnienie z obozów koncentracyjnych. Ponadto w rywałdzkim klasztorze przebywał na internowaniu Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński, którego osadziły tu władze komunistyczne zaraz po jego aresztowaniu w nocy z 25 na 26 września 1953 r. Przebywał tu do 11 października 1953 r.

Mszę św. jubileuszową odprawił i homilię wygłosił bp Andrzej Suski, koncelebrowali: diecezjalny i dekanalni duszpasterze rolników oraz zaproszeni kapłani, kustosz sanktuarium w Rywałdzie oraz o. Tadeusz Rydzyk i o. Piotr Andrukiewicz z Radia Maryja. Tematem przewodnim homilii wygłoszonej przez bp. Suskiego była miłość traktowana jako motor wszystkich ludzkich działań. Ksiądz Biskup przypomniał również historię powstania Duszpasterstwa Rolników. Bp Andrzej ponowił apel do polskich rolników, aby byli wierni tradycjom i zwyczajom polskiej wsi, aby z miłością stali przy ziemi jako matce i żywicielce, ponieważ miłość zawsze zwycięży. Podkreślił, że w dzisiejszych czasach należy przywrócić godność pracy na roli. Po homilii nastąpiło poświęcenie ziemi. Przedstawiciele dekanatów przynieśli przed ołtarz koszyczki z symboliczną grudką ziemi, by potem poświęconą rozsypać po swoich polach i ogrodach. Biskup Toruński dokonał też podczas Mszy św. poświęcenia obrazu św. Izydora ufundowanego przez duszpasterstwo rolników.

Ks. Zbigniew J. Gański podziękował bp. Andrzejowi Suskiemu za troskę i życzliwość dla duszpasterstwa, dla rolników i mieszkańców wsi, wszystkim duszpasterzom rolników za współpracę i za troskę o duchowość polskiej wsi, Radiu Maryja i Telewizji Trwam, kołom Radia Maryja za trwanie w wierze, tradycji i kulturze polskiej, ojcom kapucynom z Rywałdu za przyjęcie i ugoszczenie wszystkich. Za obecność, modlitwę i zaangażowanie w sprawy rolnicze podziękował władzom samorządowym, które w ubiegłych latach współorganizowały diecezjalne uroczystości św. Izydora i dożynki diecezjalne (z Wąbrzeźna, Działdowa, Chełmna, Łasina, Brodnicy, Grodziczna, Pokrzydowa, Grudziądza, Unisławia, Kijewa) oraz władzom samorządowym współorganizatorom tegorocznych świąt rolniczych (ze Świecia nad Osą, Radzynia, Gruty, Książek, Lubawy i Iławy). Na koniec złożył podziękowanie chórowi „Echo” z Grudziądza, który jubileuszową uroczystość uświetnił pięknym śpiewem, scholi parafialnej z par. w Górnych Wymiarach za przedstawienie programu słowno-muzycznego i włączanie się w dzieło duszpasterstwa rolników, jak również wszystkim członkom zespołów duszpasterstwa rolników, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Następnie zwrócił się z prośbą do Księdza Biskupa o wręczenie dyplomów osobom wyróżniającym się w działalności Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej. Wyróżnieni zostali: Tadeusz Aronowski (dek. Chełmno), Mieczysław Babalski (dek. Brodnica), Zdzisław Bukowski (dek. Unisław), Tadeusz Eremus (dek. Lubawa), Stanisław Kołodziej (dek. Unisław), Jan Kurek (dek. Chełmża), Wojciech Perlik (dek. Kurzętnik), Michał Poznański (dek. Unisław), Zbigniew Skomorowski (dek. Lubawa), Zenon Urbaniak (dek. Unisław), Stanisława i Jan Ziętarscy (dek. Radzyń) oraz Konrad Ziętarski (dek. Kurzętnik). Ponadto podziękowania otrzymały Regina i Sabina Gargol (dek. Chełmno) oraz Rajmund Karolak z Bydgoszczy.

Pod przewodnictwem bp. Andrzeja zgromadzeni w rywałdzkim sanktuarium zawierzyli rolników i ich sprawy Matce Bożej.

Po Mszy św. w świątyni odbyło się spotkanie rodziny Radia Maryja z o. Tadeuszem Rydzykiem i o. Piotrem Andrukiewiczem. Na zakończenie odmówiono różaniec i odśpiewano Apel Jasnogórski. Temat Zadania Duszpasterstwa Rolników w świetle nauczania Sł. B. Jana Pawła II podjęto jeszcze raz podczas Rozmów Niedokończonych na antenie Radia Maryja.

Aleksandra Wojdyło

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.