Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezja toruńska ma dwóch nowych diakonów

2018-06-09
Fot. Maciej Kozłowski/SAI
- Serca nie daje się na próbę, ale na całe życie – mówił bp Józef Szamocki podczas święceń diakonatu, które odbyły się w toruńskiej katedrze w sobotę 9 czerwca. Podczas uroczystości święcenia przyjęło dwóch akolitów toruńskiego seminarium.

W toruńskiej katedrze zgromadzili się kapłani, siostry zakonne, wspólnota seminaryjna, rodzina i przyjaciele nowych diakonów oraz wierni świeccy. Bp Józef Szamocki wezwał zgromadzonych do modlitwy nie tylko w intencji nowych diakonów, ale także nawiązując do słów Jezusa z Ewangelii do modlitwy o nowe, liczne i święte powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. 

Wprowadzając w przeżywanie liturgii bp Szamocki wskazał, że serce Jezusa rozwijało się pod sercem Maryi. – Nasze serca rodzą się z miłości Boga i kształtują się pod sercem Matki, Najświętszej Maryi Panny, ale także Matki Kościoła – mówił. 

Po Ewangelii nastąpiło przedstawienie kandydatów do diakonatu. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w  Toruniu ks. kan. prof. dr hab. Dariusz Zagórski odczytał imiona kandydatów i poprosił księdza biskupa o udzielenie im święceń. Po przyjęciu kandydatów wszyscy wierni wypowiedzieli słowa: „Bogu niech będą dzięki.”
W homilii bp Józef Szamocki nawiązując do usłyszanego Słowa Bożego powiedział, że dziś Chrystus tak, jak dawniej obchodzi miasta i wioski, naucza, obwieszcza Dobrą Nowinę o zbawieniu, uzdrawia, podnosi z upadku, objawia miłość Ojca do człowieka, czyni wiele dobra litując się nad nami i uwalnia od złego ducha. Czyni to w wielkiej tajemnicy Kościoła posyłając tych, którzy odpowiadają na Jego wezwanie i współpracują z Duchem Świętym.

Zwracając się do kandydatów na diakonów zaznaczył, że w drodze do kapłaństwa trzeba doświadczyć tajemnicy służebności, miłości, która daje się całkowicie. – Chrystus zbawiając nas nie potrzebuje żadnej materialnej rzeczy. On potrzebuje serca każdego z nas. Tylko wtedy nastąpi w nas przemiana, która doprowadzi do przemiany świata – mówił bp Szamocki. 

Bóg tak, jak diakona Filipa z Dziejów Apostolskich, posyła nowych diakonów na drogi tego świata, by pomagali ludziom zagubionym, poszukującym sensu życia. – Nie ma pustych dróg na świecie. Po tych drogach błąkają się nieraz ludzie, którym trzeba pomóc. Przychodzą i odchodzą od Kościoła, wędrują różnymi dróżkami, nieraz bardzo daleko od nas – dodał bp Szamocki. Wezwał przyszłych diakonów, by wychodzili na peryferie diecezji, by doprowadzać innych do Jezusa.

Hierarcha z mocą podkreślił, że decyzja o oddaniu swego życia w diakonacie i kapłaństwie nie może być traktowana jako próba, czy zabawa. – Jezus nie oddał się Kościołowi na próbę. Mamy już wystarczająco dużo, także w tajemnicy Kościoła, rozbitych małżeństw i niewierności kapłańskiej. Jeżeli chcemy się oddać Jezusowi to naprawdę wszystko i do końca, ale serce. Jezus nie chce waszych talentów. On chce tylko waszego serca, a serca w połowie się nie daje – mówił. Człowiek poraniony przez grzech, oszukiwany i zdradzany potrzebuje dziś pewności, że jest kochany, że Bóg kocha nieodwołalnie. – Ludzie muszą dostrzec w was tę nieodwołalną miłość – zaznaczył. 

Ksiądz biskup wezwał także wszystkich zgromadzonych do codziennej wierności w modlitwie za powołanych i o powołania. 

Po homilii odbył się obrzęd święceń. Kandydaci wyrazili wolę przyjęcia święceń oraz złożyli przyrzeczenia posłuszeństwa i celibatu. Następnie podczas Litanii do Wszystkich Świętych wierni modlili się za kandydatów, którzy leżeli krzyżem. Po odśpiewaniu litanii nastąpił najważniejszy moment święceń, jakim jest nałożenie rąk biskupa na głowy kandydatów.  Po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej Kościół diecezjalny wzbogacił się o dwóch nowych diakonów. Jako potwierdzenie gotowości do wprowadzania Ewangelii w życie diakoni z rąk biskupa przyjęli księgę Ewangelii i zostali wezwani do postępowania według jej zasad. Po obrzędzie święceń rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna.

Przed błogosławieństwem nowo wyświęceni złożyli podziękowania księdzu biskupowi za udzielenie święceń, moderatorom seminaryjnym, proboszczom rodzinnych parafii i wszystkim kapłanom za towarzyszenie na drodze formacji. Wyrazili także wdzięczność rodzicom oraz wspólnocie seminaryjnej. – Pragniemy, by nasze serca zawsze były otwarte na natchnienia Ducha Świętego, który wskazuje jaką drogą należy podążać – mówił dk. Mateusz Wiśniewski. Prosili także o modlitwę w ich intencji. 

W przyszłą sobotę, 16 czerwca, bp Wiesław Śmigiel udzieli święceń kapłańskich dwóm diakonom. W całej diecezji trwa nowenna przed święceniami, podczas której wierni wypraszają, za wstawiennictwem bł. ks. Frelichowskiego, łaskę nowych i świętych powołań.  
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Maciej Kozłowski/SAI

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.