Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konferencja o św. Janie Pawle II

2018-10-05
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zapraszają na konferencję naukową ,,Karol Wojtyła/Jan Paweł II - człowiek wolności".

40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową skłania nas do głębokiej refleksji nad jego życiem, kapłaństwem, posługą biskupią, arcybiskupią oraz służbą Kościołowi. Szczególne znaczenie w nauczaniu papieskim miała wolność. Karol Wojtyła dostrzegał integralny związek tej fundamentalnej kategorii społecznej z istotą ludzką, jej godnością i przynależnymi każdemu człowiekowi prawami. To właśnie Jan Paweł II przyzywając Ducha Świętego w czerwcu 1979 r. uprosił narodowi polskiemu dar wolności odzyskanej po dziesięcioleciach zniewolenia komunistycznego. 

Wdzięczni za pontyfikat Jana Pawła II serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: ,,Karol Wojtyła/Jan Paweł II – człowiek wolności". Obrady konferencji rozpoczną się 15 października br. (poniedziałek), o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, Patio (I piętro). 

Zachęcamy do udziału członków ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Toruńskiej oraz wszystkie środowiska, którym bliska jest postać Ojca Świętego Jana Pawła II.

Więcej informacji TUTAJ

dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
Wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

dr Michał Białkowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu

 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.