Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rocznica śmierci proboszcza z Wrzosów

2008-02-22
fot. Uroczystości rozpoczęto modlitwą przy grobie zmarłego Kapłana / Archiwum parafii
30 stycznia minęła czwarta rocznica śmierci ks. prał. Bogdana Górskiego, który był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości, kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Toruńskiej, dziekanem dekanatu Toruń II. Pełnił również funkcję dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych.

Przez 18 lat był proboszczem parafii pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach. W końcu lat 80. XX wieku rozpoczął budowę kościoła i domu parafialnego, jednak nie było mu dane dokończyć dzieła. Zmarł po długiej chorobie w wieku 58 lat.

30 stycznia sprawowano Mszę św. w intencji zmarłego Księdza Proboszcza z udziałem wiernych oraz Mamy i Siostry zmarłego. Słowo Boże wygłosił ks. prał. Roman Sadowski, przyjaciel Księdza Bogdana. Dzień później miała miejsce uroczysta Eucharystia, w której uczestniczyli parafianie, przyjaciele Księdza Prałata oraz kapłani dekanatu Toruń II. Mszę św. celebrował ks. prał. Stanisław Majewski, a słowo Boże wygłosił ks. prał. Dr hab. Jan Perszon, prof. UMK, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Obecnemu proboszczowi parafii na Wrzosach ks. kan. Wojciechowi Miszewskiemu oraz tym, którzy modlili się w intencji zmarłego Kapłana, Bóg zapłać za to, że potrafią żyć zaleceniem Nowego Testamentu: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!” (Hbr 13, 7).

Joanna Kruczyńska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.