Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Światowy Dzień Chorego

2008-03-21
fot. Wizyta na oddziałach dziecięcych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
11 lutego (wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes) obchodziliśmy po raz 16. Światowy Dzień Chorego. Wprowadził go sługa Boży Jan Paweł II, który napisał: „Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości” (List Ojca Świętego Jana Pawła II ustanawiający obchody Światowego Dnia Chorego, Watykan, 13 maja 1992 r.).
Z tej okazji po raz kolejny ks. kan. Marek Borzyszkowski, dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas, Małgorzata Kufel, przewodnicząca Rady Miejskiej i naczelna pielęgniarka szpitala, oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu wraz z opiekunką Hanną Włodarczyk, odwiedzili chorych przebywających na oddziałach dziecięcych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Ks. kan. Marek Borzyszkowski złożył chorym życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i wręczył pamiątkowe obrazki z modlitwą chorych. Młodzi pacjenci otrzymali także upominki oraz słodycze od swoich zdrowych rówieśników. Zabawki, maskotki i książki były owocem zbiórek przeprowadzanych od grudnia 2007 r. przez członków Koła Caritas na terenie Szkoły Podstawowej nr 21. W uroczystości uczestniczyło ok. 80 chorych, a kilku najciężej chorym dzieciom przekazano podarunki za pośrednictwem pielęgniarek oddziałowych.


Światowy Dzień Chorego był zachętą do pochylania się nad człowiekiem chorym, cierpiącym, przeżywającym bolesne chwile swego życia. Był także okazją do wyrażenia uznania i szacunku pracownikom służby zdrowia, którzy opiekują się chorymi oraz troszczą się o pacjentów.

Hanna Włodarczyk

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.