Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Międzynarodowy kongres na temat godności i praw człowieka 

2018-11-23
fot. ks. Paweł Borowski
W Toruniu trwa 11. Międzynarodowy Kongres pod hasłem Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia. Wydarzenie to organizowane jest z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Powszechnej Praw Człowieka i 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły. W dwudniowym kongresie uczestniczą m.in. kard. Zenon Grocholewski, abp Jan Romeo Pawłowski oraz prelegenci z Polski, Egiptu, Argentyny, Włoch, Hiszpanii i Kolumbii.

Organizatorem kongresu jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współpracy z Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki KUL JP II, Instytutem św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Organizatorzy pragną przypomnieć współczesnym ludziom najgłębszą prawdę o człowieku, o jego prawdziwym pochodzeniu, tożsamości i przeznaczeniu. – Zaproszeni  prelegenci z Polski i kilku krajów świata przypomną nam wielkość człowieka w relacji do Stwórcy i stworzonego świata oraz jego odpowiedzialność za otrzymany dar życia i współuczestnictwo w historii zbawienia – mówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM w Toruniu. 

Rozpoczynając obrady kongresowe kard. Zenon Grocholewski wskazał na nauczanie św. Jana Pawła II, który nieustannie przypominał o wielkiej godności człowieka. Ta godność wypływa nie tylko z dzieła stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga, lecz także przez dzieło zbawienia. – Trudno nie być zdumionym wobec faktu, że sam Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie – mówił. Bóg stał się człowiekiem, by wyzwolić człowieka. W tajemnicy odkupienia człowiek odnajduje swoją wielkość i wartość oraz sens swojego istnienia. Chrystus jest kluczem do zrozumienia człowieka, do zrozumienia samego siebie. 

- Człowiek ma się stawać coraz bardziej człowiekiem – mówił kard. Grocholewski. Jakie czynniki pomagają w tym ludzkim rozwoju? Wśród czynników pozwalających człowiekowi bardziej być niż mieć są m.in. prymat prawdy, kultura moralna czy praca. – Drogą pełnej realizacji człowieczeństwa jest świętość. Stopniem urzeczywistniania człowieczeństwa, w rozumieniu św. Jana Pawła II, jest droga świętości – mówił. 

Bp Ignacy Dec, biskup świdnicki wygłosił referat na temat sporu o człowieka w historii nowożytnej. Zaznaczył, że wiek XIX przekazał wiekowi XX wymyślone i fałszywe idee, które uderzały w podstawowe prawa człowieka i w jego godność. Wiek XXI naznaczony jest liberalizmem i konsumpcjonizmem, które w imię źle rozumianej wolności ogołacają człowieka z podstawowych wartości i godności. 

Biskup świdnicki zaznaczył, że człowiek musi się nieustannie nawracać. – Człowiek jest bytem dynamicznym i jego rozwój dokonuje się w wyższych aktach poznawczych i miłości – mówił. Dodał, że człowiek poprzez swoje działanie nie tylko wyciska piętno na tym, co zewnętrzne, ale pozostawia także ślad w sobie samym. Dzięki temu postępuje na drodze doskonałości i świętości.

Kolejny prelegent prof. Alberto Lo Presti z Włoch wskazał, że „idea osoby była bardzo ważna w nauczaniu społecznym Kościoła i rozróżniała nasze myślenie katolickie od fałszywych ideologii.” Podkreślił, że człowiek ma naturę społeczną i realizuje siebie poprzez relacje społeczne. Zaznaczył, że godność osoby ludzkiej wypływa z faktu bycia obrazem Boga. Odkupienie, którego dokonał Jezus jest przywróceniem tego podobieństwa człowiekowi, który przez grzech zamazał ten obraz w sobie. Wchodzenie w relację z Jezusem jest gwarancją odkrycia, zrozumienia lub odzyskania utraconej godności. Świadomość tej godności sprawia, że jesteśmy w stanie miłować drugiego człowieka i budować piękniejszy świat. 

Prof. Mónica López Barahona z Hiszpanii mówiła o ochronie zdrowia i zagrożeniach związanych z brakiem dostępu do medycyny. Wśród największych zagrożeń dla życia człowieka wymieniła m.in. AIDS, malarię i gruźlicę, które zabijają ok. 4 mln ludzi rocznie. Każdego roku z powodu chorób w krajach ubogich umiera ok. 30 tys. dzieci. W tej sytuacji katolicy nie mogą przechodzić obojętnie. 

– Jak obok siebie mogą istnieć działania polegające na ochronie życia i pozwolenie na aborcję dzieci, u których stwierdzono wady rozwojowe lub choroby? – pytała prof. Barahona. Wskazała, że badania prenatalne, które powinny zmierzać do wykrycia choroby i podjęcia próby jej wyleczenia dziś w większości służą przemysłowi aborcyjnemu. Prelegentka przypomniała, że aborcja niesie ze sobą dwie ofiary: dziecko i matkę, która dopuściła się tej zbrodni. Zaznaczyła, że aborcja i in vitro to dwa największe zagrożenie dla życia dziecka i rodziny w krajach rozwijających się. Innym zagrożeniem jest eutanazja. – Ochrona życia w jego najsłabszych fazach jest obowiązkiem. Życie nie należy do nas, jest darem, dlatego nie wolno nam podejmować działań, które zmierzają do jego odebrania. Takie działanie nazywa się morderstwem. Działania zmierzające do odebrania życia najsłabszym świadczą nie o chorobie ciała lecz o chorobie duszy – dodała. 

Godność osoby ludzkiej w zamyśle Stwórcy to temat referatu ks. prof. Waldemara Rakocego CM.  – Wieczne życie z Bogiem wyznacza miarę godności osoby ludzkiej. Godność osoby ludzkiej jest na miarę Bożego pokarmu, który przyjmujemy – mówił. Jakie są zagrożenia dla godności osoby ludzkiej? Jednym z nich jest światopogląd liberalny, którego przejawem jest m.in. burzenie relacji społecznych, brak zdolności do nawiązania trwałych relacji, brak tożsamości i korzeni. Ów światopogląd pozbawiony jest uniwersalnych wartości, a w jego miejsce wchodzi chaos aksjologiczny. Brak systemu wartości prowadzi do zatracenia granicy moralności. Światopogląd ten nie promuje tylko zachowań sprzecznych z uniwersalnymi wartościami, ale wręcz zabrania innego sposobu myślenia. – Na naszych oczach rodzi się fundamentalizm liberalny – mówił ks. prof. Rakocy.

Czy katolik może uważać się za liberała? – Wiara katolicka nie jest światopoglądem, lecz ma źródło w Bożym objawieniu, zatem jej prawdy nie podlegają dyskusji. Każdy kto świadomie podważa dogmaty wiary sam stawia się poza Kościołem – twierdził prelegent. Ustępstwa nie mogą naruszać depozytu wiary. – Relatywizm uśmierca wiarę, ponieważ narusza jej istotę. Kto podważa prawdy podane przez Boga odrzuca samego Boga – mówił. Nie ma kogoś takiego jak katolik liberalny lub katolik konserwatywny. Katolikiem albo się jest, albo nie. 

W popołudniowej części kongresu odbędą się wystąpienia prelegentów z Polski i Egiptu. Poruszone zostaną tematy zagrożeń cywilizacyjnych, transhumanizmu oraz analiza porównawcza postrzegania godności i praw człowieka w kulturze islamu i chrześcijaństwa.

Zakończeniem pierwszego dnia obrad kongresowych będzie Eucharystia w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu sprawowana przez bp Ignacego Deca.

Drugiego dnia obrad uczestnicy wysłuchają wystąpień m.in. abp Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu i ks. prof. Pawła Bortkiewicza oraz prelegentów z Kolumbii i Argentyny.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.