Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust św. Wojciecha

2006-04-23
fot. Archiwum parafii / Uroczystości odpustowe św. Wojciecha w Lidzbarku
23 kwietnia parafia św. Wojciecha oraz całe miasto Lidzbark w sposób uroczysty uczciły swojego patrona. Ze względu na przypadającą w tym dniu niedzielę Miłosierdzia Bożego, ten szczególny dla parafii i całego miasta dzień był przeżywany właśnie w kontekście tajemnicy Miłosierdzia.

Centralnym punktem obchodów święta naszego patrona była koncelebrowana suma odpustowa ku czci św. Wojciecha. Przewodniczył jej proboszcz ks. kan. Marian Wiśniewski, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a koncelebrowali: ks. Mirosław Culepa i ks. Zbigniew Żynda.

Tajemnicę wielkiej miłości Bożej oraz postać naszego wielkiego patrona przybliżał nam ks. Andrzej Szymański, misjonarz ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Powiedział m.in.: „Parafia to Rodzina. Rodzina ta ma swój dom, w którym spotyka się przynamniej raz w tygodniu, w niedzielę, aby umacniać się Słowem Bożym i Eucharystią.Dzisiaj ta rodzina ma szczególny powód, aby spotkać się w Domu Bożym, bo to święto Bożego Miłosierdzia i święto Patrona tejże Rodziny i całego Miasta – św. Wojciecha, biskupa męczennika za wiarę. (…) Miłosierdzie Boże, jak każda miłość, chce przemieniać, dlatego jest wezwaniem do głębokiej przemiany serc. Przebaczenie i odpuszczenie grzechów, jako akt Bożej Miłości Miłosiernej, nie jest bowiem zgodą na zło, lecz dowartościowaniem człowieka, podnoszeniem go w górę, wydobywaniem w nim dobra spod wszelkich nawarstwień zła. Dlatego dar Miłosierdzia stanowi źródło, a zarazem zobowiązanie do nawrócenia i pokuty”.

Liturgię uświetnił śpiewem chór parafialny i orkiestra OSP w Lidzbarku. Po sumie odbyła się uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Wojciecha wokół kościoła. Uroczystości zakończyło błogosławieństwo eucharystyczne poprzedzone modlitwą do św. Wojciecha i odśpiewaniem Te Deum. Ks. kan. Marian Kruszona, proboszcz parafii św. Wojciecha, podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości oraz życzył obfitości łask Bożych wyproszonych za pośrednictwem Świętego u Jezusa Miłosiernego.

Ks. Zbigniew Żynda

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.