Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wstańcie, chodźmy!

2008-06-08
fot.
„Wstańcie, chodźmy!” tak zatytułowali artyści toruńscy wystawę prac plastycznych dedykowaną Janowi Pawłowi II w 3. rocznicę śmierci. Została otwarta w katedrze Świętych Janów w przeddzień miejskich uroczystości rocznicowych i potrwa do 27 kwietniaEkspozycja usytuowana w bocznych nawach świątyni objęła kilkadziesiąt prac artystów toruńskich, które wybrali oni z własnego dorobku lub stworzyli specjalnie na tę okoliczność. Inspiracją do powstania wielu z prezentowanych tu dzieł była osoba Jana Pawła II, indywidualne doświadczenia spotkań z Ojcem Świętym, rozważanie papieskiej nauki oraz poezji. Wśród autorów prezentowanych prac są profesorowie i absolwenci UMK w Toruniu, zarówno artyści o dużym dorobku, jak i młodzi twórcy rozpoczynający działalność artystyczną: Marek Basiul, Piotr Będkowski, Anna Bochenek, Andrzej Borcz, Jerzy Brzuskiewicz, Zofia Dąbrowska, Małgorzta Filarecka, Tadeusz Gapiński, Krystyna Garstka, Jędrzej Gołaś, Jacek Gramatyka, Marek Hoffman, Czesław Jarmusz, Piotr Klugowski, Beata Kocoł, Mirosław Kocoł, Ireneusz Kopacz, Lech Kubiak, Leszek Kucz, ks. Andrzej Kulesza, Tomasz Lewiński, Krzysztof Mazur, Krzysztof Pituła, Jan Pręgowski, Dariusz Przewięźlikowski, Bogdan Przybyliński, Kazimierz Rochecki, Mirosława Rochecka, Agata Rochecka, Wiesław Smużny, Małgorzata Sobecka, Joanna Strzelecka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Michał Träger, Lech Wolski i Piotr Zaporowicz. Honorowy patronat nad wystawą, zorganizowaną przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Toruńskiej wraz z Urzędem Marszałkowskim i Wydziałem Sztuk Pięknych UMK, sprawuje biskup toruński Andrzej Suski. Wystawa potrwa do 27 kwietnia.

Ks. Andrzej Kulesza, diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych i kurator wystawy, witając zgromadzonych w katedrze, podkreślił rodzące się w sercach pragnienie jedności podobnej do tej, jaką odczuwaliśmy podczas papieskich pielgrzymek i w pamiętne pierwsze dni kwietnia 2005 r. Bp Józef Szamocki, którego ks. Kulesza poprosił o otwarcie wystawy, wspomniał m.in., że choć nie wiemy, czy Jan Paweł II namalował jakiś obraz, to nie ulega wątpliwości, że kontemplował obrazy, przede wszystkim w przyrodzie, a w „Tryptyku Rzymskim” dał wyraz fascynacji freskiem Michała Anioła. Wystawa prezentowana w katedrze jest medytacją artystów toruńskich nad osobą Jana Pawła II i jego wielkim dziełem, pontyfikatem. Jest też jednym z dowodów na to, że wyśpiewane przez chór słowa pieśni „Non omnis moriar” są prawdziwe. „Nie tylko Kościół chce ogłosić Jana Pawła II błogosławionym, ale to pragnienie jest uwiecznione w dziełach prezentowanych na wystawie” – powiedział Biskup Józef i życzył, by wystawa stała się radością dla wszystkich.

Reprezentująca organizatorów Mirosława Rochecka wspomniała, że idea zorganizowania wystawy zrodziła się niedawno, podczas rekolekcji wielkopostnych. Dlatego ze względu na krótki czas powstawania ekspozycji, nie udało się, niestety, dotrzeć do wszystkich artystów, których prace mogłyby się znaleźć na wystawie. „Papieskie wezwanie «Wstańcie, chodźmy!», inspirowane słowami Pana Jezusa wypowiedzianymi do Apostołów w ogrodzie Getsemani, złączyło we wspólnym działaniu, spontanicznie i z radością, w bardzo krótkim czasie, wiele osób. Twórcom znanym i zasłużonym, a także młodym, dopiero zaczynającym swoją artystyczną działalność, przyświecał jeden cel, aby uczcić pamięć Jana Pawła II, okazać swoją miłość i szacunek dla jego osoby” – czytamy w katalogu wystawy.

Uroczysty charakter spotkania podkreślały pieśni w wykonaniu chóru akademickiego pod dyrekcją Krzysztofa Zaremby oraz recytacja fragmentów „Tryptyku Rzymskiego” i wierszy ks. Jana Twardowskiego przez aktorów Teatru im. Wilama Horzycy i Baja Pomorskiego Annę Magalską-Milczarczyk i Piotra Dąbrowskiego. Obrazy, pieśni i żywe słowo były też wyrazem jedności artystów – jak zaznaczył w podziękowaniu ks. Andrzej Kulesza – tej jedności, którą wyzwalał i wciąż wyzwala w nas Ojciec Święty Jan Paweł II.

Barbara Czerny

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.