Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konferencja "Diakonia prawdy"

2019-06-02
W 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Toruniu Wydział Teologiczny UMK zaprasza na konferencję "Diakonia prawdy. Nauka- teologia - przedsiębiorczość".


Odbędzie się ona 7 czerwca w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (pl. ks. Frelichowskiego 1). Spotkanie poprzedzi Msza św. w katedrze Świętych Janów o godz. 10.00. w ramach obchodów święta województwa. Przewodniczyć jej będzie bp Wiesław Śmigiel.

Program konferencji przedstawia się następująco:

Część I – Prawda w nauce
12.00-12.25 - ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (UMK), Jakiej teologii potrzebuje współczesny uniwersytet?
12.25-12.50 - ks. prof. Ruben Herce (UNav), Wiedza naukowa w dialogu z teologią.
12.50-13.15 - prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, Po co filozofii teologia?
13.15-13.40 - ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL), Duchowość teologa.
13.40-14.05 - prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (UMK), O przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką i teologią.
14.05-14.40 - Dyskusja
14.40-15.30 - Przerwa

Część II – Prawda w przedsiębiorczości
15.30–15.50 – Koncert okolicznościowy (Szkoła muzyczna – Toruń - Wrzosy)
15.50–15.55 - wystąpienie Dziekana WT UMK ks. prof. dra hab. Dariusza Koteckiego
15.55–16.00 - wystąpienie Biskupa Toruńskiego – bpa dra hab. Wiesława Śmigla
16.00–16.05 - wystąpienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Piotra Całbeckiego
16.05 – 16.25 - mgr Jan Wółkowski (UMK) Mondragón. Największa spółdzielnia świata – krok ku lepszej przyszłości
16.25 – 18.00 - Panel spółdzielców i przedsiębiorców. Solidarność w praktyce - idea spółdzielczości. Model hiszpański - Mondragón Corporación Cooperativa (MCC).
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.