Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Czas pielgrzymek

2008-08-24
fot. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przed ołtarzem papieskim w Sierakowicach
Lato i okres wakacji jest czasem sprzyjającym nie tylko wypoczynkowi, lecz także poznawaniu ciekawych historycznie i religijnie miejsc. W parafii pw. św. Marcina w Sarnowie każdy mógł wybrać odpowiednią dla siebie trasę pielgrzymowania.
Pierwsza połączona pielgrzymka parafii z Sarnowa i Wielkich Łunaw udała się na ziemię sandomierską. Szlak wiódł z Sarnowa przez Warszawę, Puławy, Kazimierz Dolny do Sandomierza, Kałkowa-Godowa i Świętego Krzyża. Na warszawskim Żoliborzu modlono się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas Mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki, w którym Kapłan Solidarności odprawiał Msze św. w intencji Ojczyzny, zawierzono współczesne sprawy Polski i Polaków. W Puławach zwiedzano zespół parkowo-pałacowy. Renesansowe kamieniczki wokół rynku kazimierskiego, kościół parafialny z pięknymi organami to kolejne miejsca godne polecenia. Podziwiano sandomierską Starówkę, ratusz, ołtarz, przy którym Jan Paweł II odprawiał Mszę św. w 1999 r. i kościół pw. św. Jakuba, a panoramę miasta oglądano od strony Wisły podczas rejsu statkiem. W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie modlono się na Golgocie Martyrologii Narodu Polskiego wzorowanej na Kalwarii w Licheniu. Trochę trudu trzeba było włożyć, aby podejść pod górę, na której wznosi się klasztor ojców oblatów, stróżów relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Opiekę duchową podczas 3-dniowego pielgrzymowania sprawowali proboszcz ks. Zbigniew Gański oraz ks. Jan Żymant.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wraz z Księdzem Proboszczem pielgrzymowało na Kaszuby. Zwiedzano muzeum regionalne w Kartuzach. Poznano historię założenia miasta przez zakon kartuzów, sztukę ludową tego regionu oraz alfabet kaszubski. Dalej szlak wiódł do Sianowa, gdzie pokłoniono się Królowej Kaszub, a podczas Mszy św. modlono się o błogosławieństwo dla rodzin z parafii. W Sierakowicach oglądano ołtarz papieski z 1999 r. Podziwiając krajobraz Szwajcarii Kaszubskiej, zatrzymano się w Szymbarku. Zasiadając przy najdłuższym stole, wysłuchano opowieści o budowaniu polskich dworów. Nastrój panujący w łagrach sowieckich można było odczuć w oryginalnej chacie Sybiraka, a pobyt w schronie Gryfa Pomorskiego pomógł młodym zrozumieć przeżycia ludzi walczących podczas II wojny światowej. Wiele emocji wiązało się z wejściem do domu zbudowanego do góry nogami.

Pielgrzymka ministrantów, scholi i KSM-u wiodła na Kociewie. Pobyt w Pelplinie rozpoczął się od zwiedzania katedry. Msza św. w kaplicy seminaryjnej, w której modlił się Ksiądz Proboszcz jako kleryk, w młodych wyzwoliła emocje. Następnie pobyt na Górze Papieskiej, na której w 1999 r. Mszę św. odprawiał Jan Paweł II. Tajemnice zakonu krzyżackiego oraz historię poznawano na zamku w Gniewie. W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza i Jedności w Piasecznie przy studzience, najstarszym miejscu objawień Matki Bożej na Pomorzu, schola zaśpiewała Maryi pieśni.

Aleksandra Wojdyło

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.