Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pożegnanie ks. Marka w Ryńsku

2008-08-24
fot. Parafianie dziękują ks. Markowi
„Dzisiaj tu, jutro tam” – słowa te zaczerpnięte z jednej z ballad Leonarda Cohena, które stanowią również treść piosenki religijnej, z pewnością są aktualne w życiu każdego kapłana, zwłaszcza wikariusza bądź proboszcza. Z chwilą święceń kapłańskich prezbiter godzi się na służbę w Kościele tam, gdzie Pan Bóg go pośle.
Parafianie z Ryńska w dekanacie wąbrzeskim po 14 latach pracy duszpasterskiej pożegnali swego drogiego i cenionego proboszcza ks. Marka Linowieckiego. Dekretem Biskupa Toruńskiego został przeniesiony do parafii św. Bartłomieja w Unisławiu. Tam od 1 sierpnia objął urząd proboszcza, a jednocześnie dziekana dekanatu unisławskiego.


Ksiądz Marek został najpierw pożegnany przez kapłanów dekanatu wąbrzeskiego, którzy tradycyjnie (w tym roku 13 lipca) uczestniczyli w odpuście parafialnym ku czci Matki Bożej z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej) w Ryńsku. Na zakończenie Sumy przemówił dziekan dekanatu wąbrzeskiego ks. kan. Kazimierz Śmigecki. W imieniu kapłanów podziękował Księdzu Proboszczowi, który w ostatnim roku piastował także funkcję wicedziekana, za świadectwo kapłańskiego życia, cechowały go: braterstwo w kolegium kapłańskim, sumienność, gorliwość duszpasterska, otwartość i gotowość do pomocy, ilekroć kapłani w dekanacie jej potrzebowali. Ksiądz Dziekan powiedział wobec zgromadzonych parafian, iż ich proboszcz zostaje przeniesiony na inną placówkę, aby tam być szafarzem sakramentalnych łask i dalej siać ziarno Bożego Słowa na glebie ludzkich serc (nawiązanie do słów z Ewangelii). Dodał także, że ta zmiana to droga awansu i docenienia przez Biskupa Toruńskiego za dotychczasową pracę duszpasterską. Nowa posługa to zadanie i odpowiedzialność za zbawienie dusz, wsparte pomocą 2 wikariuszy, bowiem nowa parafia Księdza Marka obejmuje większą liczbę parafian. Poza tym obejmie on zadanie szczególnej duszpasterskiej troski w kolegium kapłańskim jako dziekan w tamtejszym dekanacie.

27 lipca na Mszy św. parafianie ze łzami w oczach i z nieukrywanym wzruszeniem pożegnali oraz podziękowali Księdzu Proboszczowi za wieloletnią posługę. Z pewnością zapamiętają go jako kapłana otwartego i posługującego z poświęceniem, twórczego organizatora życia parafialnego, czego dowodem były powstające ruchy i wspólnoty parafialne, a przede wszystkim tak bardzo radosny festyn św. Wawrzyńca organizowany rokrocznie. Ksiądz Marek wspierał też wielopokoleniowy chór parafialny (dziadkowie, rodzice, wnuki). W pamięci młodych zapisał się jako „ksiądz chętnie grający w piłkę oraz jeżdżący na motorze”. Te zainteresowania zjednywały mu sympatię i życzliwość.

Kapłani dekanatu wąbrzeskiego i parafianie życzą ks. Markowi Linowieckiemu wielu łask Bożych oraz duchowych owoców w dalszym posługiwaniu kapłańskim, a także ludzkiego wsparcia i życzliwości. Te same życzenia kierują pod adresem nowego proboszcza w Ryńsku ks. Sylwestra Ćwiklińskiego. Szczęść Boże!

Ks. Szymon Chachulski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.