Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Moja obecność tu jest dla Was wsparciem

2008-08-24
fot. Rozmowa podczas wizyty kard. Zenona Grocholewskiego w Toruniu / Katarzyna Cegielska
14 lipca kard. Zenon Grocholewski gościł w Radiu Maryja w Toruniu oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, którą ceni i wspiera. „Cieszę się, że po raz drugi znalazłem się w waszym centrum, bardzo ważnym dla kraju i Kościoła.
Z punktu widzenia naszej Kongregacji uważamy, że wydziały czy uczelnie propagujące media są dziś istotne dla Kościoła. Ważny jest głos Kościoła, żeby nie było monopolu pewnych środowisk, które się narzucają. Kongregacja popiera uczelnie, które starają się przygotowywać ludzi dla mediów” – tymi słowami kard. Zenon Grocholewski rozpoczął wizytę w Toruniu.


Spotkał się z o. Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja, ojcami posługującymi w tej katolickiej rozgłośni oraz wykładowcami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wraz z nim w spotkaniu wzięli udział: ks. prał. Stanisław Pindera z diecezji radomskiej, ks. prał. Czesław Wojciechowski z archidiecezji poznańskiej, ks. prał. Wojciech Góralski z diecezji płockiej, ks. prał. Grzegorz Karolak z diecezji włocławskiej oraz Wiktor Kolbowicz, prezes zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku.

Po wizycie w radiu Ksiądz Kardynał obejrzał Telewizję Trwam oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Nie szczędził słów wsparcia dla ewangelizacyjnych dzieł prowadzonych przez ojców redemptorystów. „Być dziennikarzem czy reporterem katolickim jest dużo trudniej niż obrzucać błotem – zaznaczył Gość z Watykanu. – Dziennikarz musi kochać prawdę, być do niej ustosunkowany pozytywnie, a z drugiej strony musi wyrażać szacunek dla ludzi. Jego zadaniem jest służba ludziom, krajowi, Kościołowi” – dodał prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Ksiądz Kardynał podczas pobytu w Polsce śledził z uwagą spotkanie Rodziny Radia Maryja. „Wczoraj mieliście wspaniale spotkanie na Jasnej Górze, które pokazuje, ile osób jest zainteresowanych, ile ludzi stara się wesprzeć was choćby myślą, modlitwą, refleksją. Myślę, że nawet głosy krytyczne pod adresem Radia Maryja i Telewizji Trwam świadczą, jak ważne jest to radio, ta telewizja, ten prawdziwie katolicki głos w obronie prawdy, sprawiedliwości, godności każdego człowieka” – dodał. Zaznaczył, że trzeba formować, szczególnie młodych ludzi, do pracy w mediach, ale także do ich odbioru. powiedział, że Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zwraca na to szczególną uwagę uniwersytetom katolickim i wyższym uczelniom, które mają wydziały medialne. „Chodzi o pewną formację duchową, żeby ten człowiek czuł się odpowiedzialny za to, co mówi, za słuchaczy, żeby im przekazywać prawdziwe wartości, które budują i uszlachetniają człowieka – mówił Gość z Watykanu. – Wiedza może być wykorzystana dla dobra albo zła. Chodzi o to, by przygotować ludzi, by starali się swoją wiedzę i przygotowanie wykorzystać dla dobra społeczeństwa, budowania prawdziwego dobra”. Ksiądz Kardynał, nawiązując do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podkreślił: „Bardzo się cieszę z waszej uczelni i zawsze mówię o niej pozytywnie. Chciałbym, żeby moja obecność była dla was wsparciem, dodała wam wiary w siebie, entuzjazmu, optymizmu, aby wam nigdy tego nie zabrakło. Jestem przekonany, że ta uczelnia odegra poważną rolę dla dobra nie tylko Kościoła, lecz także kraju”. Na koniec dodał, że media katolickie zawsze muszą bronić prawdy i demaskować to, co jest wbrew prawdzie. „To służy jedności, bo punktem odniesienia jedności może być tylko prawda. Chodzi o to, byśmy szukali prawdy i to jest czynnik jednoczący. Życzę, by wasze radio i telewizja były tym czynnikiem, który prowokuje, stara się skłonić do szukania prawdy, bo jedynie prawda może wyzwolić człowieka, jak uczył Chrystus” – zakończył kard. Zenon Grocholewski.

Katarzyna Cegielska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.