Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

2019-06-24
W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela patrona miasta, kapituły i katedry została odprawiona Msza św. odpustowa

Sumie odpustowej ku czci św. Jana 24 czerwca przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Obecni również byli: bp Józef Szamocki, biskup senior Andrzej Suski, księża kanonicy Kapituły Katedralnej Toruńskiej, kapłani posługujący w diecezji, władze miasta, siostry zakonne, klerycy oraz wierni świeccy. Homilię wygłosił ks. kan. Dariusz Zagórski. Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewnił Archidiecezjalny Chór Męski Cantores Minores z Warszawy.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na tajemnicę imion, które nosimy i nadajemy dzieciom. Jak ważna jest wiedza na temat ich znaczenia i pochodzenia. Nawiązał do postaci wspominanego patrona, św. Jana: - W imieniu Jan zawarta jest wielka tajemnica, która określa tego człowieka. Jan to zbitka dwóch hebrajskich wyrazów, oznaczających Boga i łaskę. Jan zatem jest osobą obdarzoną wielką łaską od Pana Boga.

Przybliżając postać św. Jana przypomniał, że św. Jan jest określany prekursorem, czyli „tym, który poprzedza, wybiega, jest gońcem, staje przed kimś, ogłasza kogoś – ogłaszał Chrystusa, wybiegał przed Niego, by pokazać prawdziwego Baranka i Boga”.
 


W historii św. Jana kluczowym momentem były jego narodziny. Ks. kan. Zagórski przypomniał, że jego urodzenie wiązało się z dwiema kwestiami – bezpłodnością i milczeniem. Z tych dwóch spraw pozornie nic nie mogło się dokonać, nic nie mogły wnieść. Nawiązał również do tego, że św. Jan był człowiekiem prawdy: - Był człowiekiem, który bezwzględnie wskazywał na to, co złe, i co jeszcze należy poprawić.

Poszukując źródła upadku człowieka, kaznodzieja zaznaczył, że jest to grzech pychy. Jako przewodnika w oddawaniu chwały Bogu, życiu w skromności i w walce z pychą, wskazał postać św. Jana Chrzciciela. On daje piękny przykład, jak wskazywać na Boga, dawać świadectwo o wielkości Zbawiciela i jak prowadzić innych do Niego.

Mszę św. poprzedziło nabożeństwo czerwcowe oraz Koncert Maltański. Księża kanonicy Kapituły Katedralnej Toruńskiej uroczyście wprowadzili bpa Wiesława Śmigla do świątyni.

***

Koncert został zorganizowany przez Zakon Maltański, którego patronem jest św. Jan Chrzciciel. Na zaproszenie Konfratra Zakonu Maltańskiego dr hab. Marcina Kilanowskiego wystąpił Archidiecezjalny Chór Męski Cantores Minores z Warszawy.

Zakon Maltański co miesiąc współorganizuje w katedrze Świętych Janów Msze św. Maltańskie. Odbywają się one w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.30.
Msze św. Maltańskie organizowane są szczególnie dla osób chorych, niepełnosprawnych, które są dowożone do świątyni. Opiekę medyczną nad nimi sprawuje Maltańska Służba Medyczna.

Ewa Jankowska

Zdjęcia: Ewa Jankowska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.