Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Toruńscy przewodnicy PTTK na Jasnej Górze

2006-03-12
Od 3 do 5 marca Br. odbyła się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę. Gospodarzami spotkania byli przewodnicy Starego i Nowego Sącza, a pomocą służyli przewodnicy Częstochowy. To najliczniejsze zgromadzenie przewodnickie liczyło około 1200 osób, z 90. kół naszego kraju oraz z trzech kół Białorusi.

Organizatorzy spotkań przedstawiają w swym programie najciekawsze miejsca historyczne, sakralne, prezentują także ciekawych ludzi swego regionu. W tym roku poznaliśmy biografie i działalność ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. Przeor o. Paulinów, dr Jan Golonka, wygłosił wykład „350 lat od obrony Jasnej Góry przed najazdem szwedzkim”. Zawsze jest z nami ks. prał. Dr Jerzy Pawlik – duchowy przewodnik, który dzieli się swymi doświadczeniami w zakresie właściwego pojmowania pracy przewodnika. Witał nas na Jasnej Górze bp Edward Janiak z Wrocławia, a pożegnał metropolita warmiński, abp Edmund Piszcz, długoletni przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski. Na zakończenie przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK przedstawił aktualny stan Kół w Polsce, miejsca i terminy rajdów, zlotów, jubileuszy przewodnickim i innych imprez na bieżący rok. Modlitwą Anioł Pański i błogosławieństwem na dalszą naszą działalność oraz odśpiewaniem hymnu przewodnickiego zakończyliśmy to piękne, nasycone duchowo-historycznymi treściami spotkanie. Toruń reprezentowało 17 przewodników. Naszym opiekunem duchowym jest ks. kan. Andrzej Piontkowski.

Janina Ginter

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.