Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Cenny zabytek po latach wrócił na swoje miejsce

2008-08-24
Do bazyliki św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim w uroczystej procesji wniesiono figurkę Matki Boskiej Nowomiejskiej, która powróciła z muzeum w Pelplinie. Średniowieczna Madonna była od najdawniejszych czasów głównym elementem ołtarza z bocznej nawy, datowanego na 1639 r., fundacji ks. Ewertowskiego
W latach 50. minionego wieku, kiedy szczególnie mocny był kult Matki Bożej Częstochowskiej, figurkę zdjęto z ołtarza i w to miejsce zawieszono bogato zdobiony obraz Czarnej Madonny. Gotycka figurka trafiła natomiast do parafialnego magazynu – wspomina ks. kan. Zbigniew Markowski, kustosz nowomiejskiego sanktuarium. Kiedy w parafii pojawiła się Diecezjalna Komisja Konserwatorska, figurkę zabrano do Pelplina i umieszczono w ekspozycji Muzeum Diecezjalnego im. bp. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Tam perełka sztuki gotyku cieszyła oczy zwiedzających przez ponad 20 lat. Ks. Wincenty Pytlik, dyrektor muzeum w Pelplinie i diecezjalny konserwator zabytków, ocenia, że sama figurka pochodzi z 1390 r. Srebrna koszulka natomiast jest z epoki baroku. Z tego okresu pochodzą też polichromie na twarzy Madonny i Dzieciątka trzymającego w ręku gołębia. W naszych pracowniach dokonano konserwacji zabytku – dodaje ks. Pytlik.

Matka Boska Nowomiejska została przekazana bazylice św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście na mocy dekretu bp. Jana Szlagi, ordynariusza diecezji pelplińskiej, który zrzekł się prawa własności do zabytku.

Stanisław R. Ulatowski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.