Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dożynki dekanatu chełmińskiego

2008-10-21
fot. Ks. Gański przekazuje pobłogosławiony chleb władzom samorządowym / Aleksandra Wojdyło
W gronie parafii z dekanatu chełmińskiego składano dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony pól, sadów, pasiek i ogrodów. Gospodarzem była parafia św. Marcina w Sarnowie.
Delegacje z parafii w Wabczu, w Wielkich Łunawach, w Lisewie, w Górnych Wymiarach, w Sarnowie gromadziły się z wieńcami żniwnymi na placu przed kościołem, aby procesyjnie wejść do świątyni. Wszystkich uczestników dekanalnego święta powitał proboszcz ks. Zbigniew Gański.

Wyrażając zadowolenie z przybycia wielu osób, podkreślił, że ten dzień jest nie tylko świętem pracujących na roli, ale również wszystkich, którzy z pracy rolnika korzystają. 

Starostami dekanalnych dożynek byli Zdzisław i Hanna Muszarscy ze wsi Robakowo
w parafii Sarnowo. Wychowują dwoje dzieci: Krzysztofa – gimnazjalistę i Magdalenę – uczennicę szóstej klasy Szkoły Podstawowej. Starostowie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 78 hektarów. Ich gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną. Uprawiane są zboża, rzepak, buraki cukrowe oraz ziemniaki. Pan Zdzisław swoją radą i własną pracą wspomaga parafię i – jak mówi Ksiądz Proboszcz – zawsze można na niego liczyć. Pani Hanna zajmuje się prowadzeniem domu oraz wychowywaniem dzieci. Córka Magdalena należy do scholi parafialnej.
Wzorując się na poprzednich pokoleniach państwo Muszarscy kultywują obyczaje religijne i ludowe związane z pracą na roli. Cechuje ich pracowitości, sumienność, odpowiedzialność i gotowość pomagania innym. Za jeden z najważniejszych celów uznają to, aby dbać o ziemię jako matkę-żywicielkę. Starostowie na ręce kapłanów złożyli chleb, prosząc o jego błogosławieństwo i
przekazanie do sprawiedliwego podziału. Po odmówieniu błogosławieństwa ks. Gański przekazał bochen przedstawicielom władz samorządowych: wójtowi gminy Stolno, wójtowi gminy Chełmno
oraz wójtowi gminy Lisewo.

W dożynkowej homilii ks. Jan Żymant, dekanalny duszpasterz rolników, wyjaśniał znaczenie staropolskich powiedzeń związanych z chlebem i pracą na roli. Analizując legendę o afrykańskiej rodzinie, podkreślił, że właśnie w ziemi ukryty jest prawdziwy skarb. Ten, kto ją uprawia i o nią dba, wydobywa z niej największy skarb. W liturgię oraz procesję z darami zaangażowali się członkowie grup
i stowarzyszeń parafialnych, a pieśni dziękczynne zaśpiewała schola parafialna. Po poświęceniu wieńców dożynkowych i odmówieniu Aktu zawierzenia rolników Matce Bożej, życzenia dla rolników i uczestników dekanalnej uroczystości złożył wójt gminy Stolno Jerzy Rabeszko. – Niech błogosławieństwo Boże jest z wami – rolnicy – w waszej ciężkiej i jednocześnie odpowiedzialnej pracy – mówił. Po zakończonej Mszy św. poczty sztandarowe duszpasterstwa rolników oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Robakowa poprowadziły kolorowy korowód do ogrodu parafialnego. Tam wśród zieleni rozstrzygnięto konkurs wieńców dożynkowych. Jury w składzie: ks. Sławomir Cierniak z diecezji warszawskiej oraz Regina i Sabina Garol z Chełmińskiego Domu Kultury każdy wieniec dokładnie oglądało. Spośród sześciu przywiezionych do Sarnowa wieńców komisja konkursowa najwyżej oceniła koronę żniwną wykonaną przez parafian z Chełmna-Brzozowa. Podkreśliła walory wykorzystanych tradycyjnych roślin, form i kształtów. Wieniec z Brzozowa reprezentował dekanat chełmiński podczas dożynek diecezjalnych w Chełmży. Do późnego wieczora trwało świętowanie przy tańcach i suto zastawionych stołach. Członkowie grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, Żywego Różańca, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przygotowali kanapki, napoje, ziemniaki i kiełbaski z grilla, własne wypieki oraz owoce. Dziękując wszystkim za duże zaangażowanie się w przygotowanie i przebieg dekanalnego dnia dziękczynienia za plony, ks. Gański powiedział, że pomimo trudnej pracy i tegorocznych niesprzyjających warunków, polski rolnik potrafi podziękować Panu Bogu za każdy plon. Jest Panu Bogu za co dziękować, więc jest i okazja do radości i świętowania – dodał.

Aleksandra Wojdyło

 

 

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.