Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków

2019-09-02
W dniach 16-18 września Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II (pl. ks. Frelichowskiego 1) i na Wydziale Teologicznym UMK odbędzie się zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków zatytułowany "Czy teologia potrzebuje filozofii?"

Program spotkania przedstawia się następująco:

PONIEDZIAŁEK (16 września)
Przyjazd i zakwaterowanie
17.00 – Msza Święta – dla chętnych
18.00 – kolacja
18.30 – zebranie TTD
- sprawozdanie zarządu TTD za ubiegły rok
- dyskusja nad wspólnymi projektami TTD
- wieczór integracyjny: Co nowego w teologii dogmatycznej? (okazja do zaprezentowania własnych badań, monografii, ważnych książek)

WTOREK (17 września)
8.00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego – ks. bpa dra hab. Wiesława Śmigla
9.00 – śniadanie

Sesja I: Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK (UMK, Toruń);
ks. dr Sławomir Kunka (UMK, Toruń)

9.45 – 10.30 – „Czy Objawienie biblijne proponuje (zawiera) konkretną filozofię?” – o. prof. Gregory Tatum OP (Angelicum, Rzym)
10.30 – 11.15 – „Filozofia a teologia u Ojców” – ks. prof. Gulio Maspero (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Czy metafizyka jest konieczna w teologii? Jaka metafizyka?” – o. prof. Thomas J. White OP (Angelicum, Rzym)
12.20 – 13.15 – dyskusja
13.15 – obiad
14.30 – blok rekreacyjno-integracyjny z kolacją

ŚRODA (18 września)

8.00 – Msza Święta koncelebrowana
9.00 – śniadanie

Sesja II: Prowadzenie: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (UMK, Toruń)

9.45 – 10.30 – „Linie podziału w teologii po Soborze Watykańskim Drugim” – prof. Tracy Rowland (Notre Dame University, Sydney)
10.30 – 11.15 – „Personalistyczny zwrot w teologii. Próba bilansu” – ks. prof. Jose Granados (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Szanse i problemy teologii post-metafizycznej” – ks. prof. Robert Woźniak (UP JP II, Kraków)
12.20 – 13.00 – dyskusja
13.00 – podsumowanie sympozjum
13.15 – obiad
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.