Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dekanalny Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II

2008-10-27
Włączając się w kultywowanie pamięci o słudze Bożym Janie Pawle II, którego 30. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową obchodziliśmy w tym roku, parafie pw. św. Wojciecha i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lidzbarku zorganizowały Dekanalny Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych leżących na terenie Dekanatu Lidzbarskiego.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Ks. kan. Marian Kruszona – Dziekan Dekanatu Lidzbarskiego, Ks. kan. Marian Wiśniewski – Wicedziekan Dekanatu Lidzbarskiego oraz Burmistrz Lidzbarka – Jan Rogowski.

Celem konkursu, którego inicjatorem był Ks. Krzysztof Górski – wikariusz Parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku, było utrwalenie w młodym pokoleniu pamięci o Janie Pawle II, przybliżenie wartości wychowawczych zawartych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, pogłębienie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II i rozwijanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.

Tematy prac plastycznych dla dzieci i młodzieży powiązane były z hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego. Dzieci szkół podstawowych wykonywały prace na temat: „Jan Paweł II – Wychowawca Dzieci”, a uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: „Jan Paweł II – Wychowawca Młodzieży”. Oceny 237 nadesłanych prac dokonała dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku – Jadwiga Majocha wraz ze swoimi współpracownikami – Anną Wasielewską i Zygmuntem Mężykowskim.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę 11 października br. o godz. 1100 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku. W programie tej uroczystości był m.in. koncert młodzieżowego zespołu muzycznego z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu, który przybył do Lidzbarka wraz z proboszczem parafii Ks. kan. Krzysztofem Zalewskim i opiekunem Ks. Przemysławem Bolewskim; recytacja poezji Jana Pawła II w wykonaniu Piotra Piotrowicza (Gimnazjum w Lidzbarku), przeplatana piosenkami w wykonaniu Marty Wiadrowskiej (Gimnazjum w Lidzbarku) i Pauliny Sławińskiej (LO w Działdowie) oraz przedstawienie teatralne pt. „Nawrócenie św. Pawła” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku pod kierunkiem katechetki Magdaleny Zawackiej.

Zwycięzcami Dekanalnego Konkursu Plastycznego spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostali: I miejsce – Justyna Tamiła (LO w Lidzbarku), II miejsce – Ksenia Lewandowska (LO w Lidzbarku), III miejsce – Martyna Rychcik (Zespół Szkół w Lidzbarku), a wyróżnienie otrzymała Dominika Kozłowska (LO w Lidzbarku); spośród uczniów szkół gimnazjalnych: I miejsce – Barbara Ludwiczak (Gimnazjum w Gródkach), II miejsce – Sylwia Sobiesierska (Gimnazjum w Gródkach), III miejsce – Klaudia Montowska (Gimnazjum w Lidzbarku), a wyróżnienie otrzymali: Dawid Jagodziński, Magdalena Karpińska i Dorota Bartwicka (Gimnazjum w Lidzbarku); spośród uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI): I miejsce – Aleksandra Wadecka (SP w Bryńsku), II miejsce – Paulina Wardowska (SP w Lidzbarku), III miejsce – Kinga Stankiewicz i Daria Tułodziecka (SP w Lidzbarku), a wyróżnienia otrzymały: Patrycja Brzozowska (SP w Gródkach), Wiktoria Jarzynka (SP w Wielkim Łęcku) i Aleksandra Szczygłowska (SP w Lidzbarku); spośród uczniów szkół podstawowych (kl. „0”-III): I miejsce – Marta Jagielska (SP w Lidzbarku), II miejsce – Aneta Szulc (SP w Kiełpinach), III miejsce – Zuzanna Świtkowska (Miejskie Przedszkole w Lidzbarku), a wyróżnienia otrzymali: Karol Łozinski (SP w Wąpiersku), Marcin Rybicki i Wiktoria Wojciechowska (SP w Bryńsku) i Nikola Lewandowska (SP w Lidzbarku).

Laureaci konkursu otrzymali w nagrodę m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne, MP-4, książki, płyty CD, poduszki – „jaśki”, a wszyscy uczestnicy dyplomy, kalendarze na 2009 rok oraz okolicznościowe zdjęcie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. To wszystko było możliwe dzięki pomocy wielu sponsorów, którym za hojne serce podziękował Ksiądz Dziekan Marian Kruszona.

Ks. Krzysztof Górski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.