Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Modlitwy za zmarłych kapłanów

2008-10-27
27 września w Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Wielkim Łęcku odbyła się Kongregacja Dekanalna. Rozpoczęła ją o godz. 1000 Msza św., którą sprawowali wszyscy kapłani Dekanatu Lidzbarskiego pod przewodnictwem dziekana – ks. kan. Mariana Kruszony.

Na

początku ksiądz dziekan pozdrowił wszystkich kapłanów, na czele
z proboszczem parafii – ks. Wojciechem Ostoja-Lniskim oraz
zgromadzonych parafian, a wyjaśniając cel kongregacji powiedział,
że „zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby wspólnie modlić
się za zmarłych kapłanów dekanatu oraz zmarłych parafian, aby
modlić się o uświęcenie kapłanów, którzy pracują w naszym
dekanacie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne”.

 

W
czasie uroczystej Eucharystii kazanie wygłosił ks. Piotr Sacha –
wikariusz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Lidzbarku. Na wstępie ks. Sacha zachęcił wszystkich do
zastanowienia się nad swoją wiarą, nad swoim odniesieniem do
Chrystusa. Człowiek stając w pokorze swego serca – mówił dalej
kaznodzieja, stając w prawdzie o sobie samym, odkrywa w sobie
słabości, niedoskonałości, które są konsekwencją braku pracy
nad sobą, duchowego lenistwa, czy też jakiegoś zaniedbania. Czy
więc przy takiej postawie wobec Pana Boga i samego siebie, takiego
marazmu duchowego, kapłan czy też osoba świecka może nazwać
siebie uczniem Pana Jezusa, świadkiem Jego Ewangelii? – pytał ks.
Piotr. Czy zasłuży na życie wieczne w Królestwie Niebieskim? Na
pewno nie. Każdy człowiek jest grzeszny. Ale jego wielkość i
świętość polega na ciągłej walce ze swoimi słabościami, na
zmaganiu się ze swoimi wadami. W tej walce – kontynuował
kaznodzieja – człowiek nie pozostaje sam. Jest z nim Chrystus,
który z miłości do niego oddał swoje życie.

 

Pod
koniec Mszy św. ks. kan. Marian Kruszona podziękował parafianom
Parafii w Wielkim Łęcku za obecność, za wspólną modlitwę i za
świadectwo wiary, które wypływają z miłości do Chrystusa i do
pasterzy Kościoła oraz pobłogosławił wszystkim zgromadzonym na
Eucharystii.

 

Następnie
wszyscy kapłani przeszli na plebanię i wzięli udział w
konferencji, którą poprowadził ksiądz dziekan.

 


 

 

ks.
Krzysztof Górski

 

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.