Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

II Kongres Rodzin w Grudziądzu

2019-10-04
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego zaprasza małżonków, rodziców i wychowawców z parafii rejonu grudziądzkiego na II Kongres Rodzin zatytułowany "Kościół w służbie rodziny".


Odbędzie się on 19 października w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu na Strzemięcinie (cz. I) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 (cz. II).

Po Mszy św. przewidziano dwie sesje: pierwsza poświęcona zostanie szczęściu w małżeństwie i rodzinie oraz Koncepcji Poradnictwa Rodzinnego, druga relacjom rodziców i wychowawców z nastolatkami w rodzinie.

Rodzice, którzy przybędą z małymi dziećmi, będą mogli oddać dzieci pod opiekę
na zorganizowane dla nich specjalne spotkanie animacyjne.

Szczegółowy program przedstawia się następująco:

9.30  - Msza Święta. Przewodniczy ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (Poznań). Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu przy ul. Wyspiańskiego 1

Konferencje kongresowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23

10.45 -  ks. Marek Borzyszkowski, asystent rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej – wprowadzenie do konferencji
Rozeznanie, osąd ewangeliczny, działanie
10.50 -  ks. dr Adam Bajorski MSF (Kazimierz Biskupi), "Co trzeba zrobić, aby stworzyć, zachować lub przywrócić szczęście w małżeństwie i rodzinie"
11.20  - ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (Poznań), "Koncepcja specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Praktyka i aktualne wyzwania"
11.50  - Dyskusja
12.05 - Przerwa kawowa

Nastolatek w rodzinie
12.15  - Wiesław Gajewski, Prezes Fundacja Czyste Serca (Bydgoszcz), "Potrzeby rozwojowe okresu dorastania"
12.45  - dr Grażyna Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński), "Psychopedagogiczne aspekty okresu dorastania – studium przypadków"
13.15  - Dyskusja
13.30 - Przerwa z poczęstunkiem dla gości
14.30  - Joanna Zglińska, asystent rodzinny (Toruń), "Rodzic – przyjaciel w procesie wychowania"
14.50 -  Krzysztof i Helena Rzewuscy, placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Rodzinny Żytnia (Toruń), "Nastolatek w rodzinie z wartościami"
15.20 -  Dyskusja
16.00 - ks. Marek Borzyszkowski, Zakończenie kongresu

Ks. Marek Borzyszkowski
Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Rejonu Grudziądzkiego
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.