Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uczciliśmy Świętego Pawła

2008-11-23
„28 czerwca 2008 roku podczas nieszporów odprawianych w Bazylice św. Pawła w Rzymie, Papież Benedykt XVI rozpoczął uroczyście Rok Jubileuszowy ku czci św. Pawła, otwierając Święte Drzwi bazyliki…

W dniu dzisiejszym otwieramy dla pielgrzymów drzwi świątyni w Przełęku, aby zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego, mogli uzyskać w naszym jubileuszowym kościele odpust zupełny… Niech te dzisiejsze uroczystości odpustowe będą naszą drogą do Damaszku, podczas której spotkamy Chrystusa. Niech On przemieni nas w swoich świadków i apostołów gotowych poświęcić siebie dla Ewangelii, jak to uczynił nasz patron – św. Paweł Apostoł”.

Tymi słowami Ks. Stanisław Szmeichel – proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przełęku – rozpoczął uroczystości odpustowe ku czci św. Pawła Apostoła. Następnie ksiądz proboszcz powitał dostojnych gości: J.E. Ks. Bpa Józefa Szamockiego, Ks. kan. Mariana Kruszonę – dziekana Dekanatu Lidzbarskiego, Ks. kan. Henryka Jędrzyńskiego –
dziekana Dekanatu Działdowskiego, Ks. dra Dariusza Żurańskiego – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz przybyłych kapłanów z obu dekanatów i pielgrzymów.

Program uroczystości był bardzo bogaty. Kilka scen z życia św. Pawła we wspaniałej grze aktorskiej przedstawiła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Gródkach pod kierunkiem katechetki – Małgorzaty
Płoskiej. Nie zabrakło także recytacji fragmentów listów Apostoła Narodów do Rzymian, Galatów i Efezjan w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródkach, młodzieży z gimnazjum oraz
dorosłych parafian pod kierunkiem katechetki – Doroty Janc. W trakcie tej duchowej medytacji nad osobą św. Pawła i jego nauczaniem kilkakrotnie wystąpił z koncertem młodzieżowy zespół muzyczny „Solis” z Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy, którego opiekunem jest Ks. Zbigniew Łukasik. Jemu także przypadła w udziale rola konferansjera części artystycznej uroczystości odpustowych.

Kolejnym punktem programu był wykład Księdza Biskupa Józefa Szamockiego. Najpierw jednak Ksiądz Biskup wyjaśnił znaczenie Roku Jubileuszowego i odpustów dla Kościoła. Powiedział także, że
wielkim pragnieniem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego jest to, aby w czasie jubileuszowych odpustów ku czci św. Pawła czytane było Pismo Święte, ponieważ „wiara rodzi się ze słuchania”.

Następnie Biskup Józef zaznaczył, że Papież Benedykt XVI ogłaszając Pawłowy jubileusz „chciał obudzić postawę, w której zrodziłoby się w nas pragnienie bycia zdobytym przez Chrystusa, tak jak został zdobyty przez Chrystusa św. Paweł”.

Na drodze wiodącej z Jerozolimy do Damaszku, którą podróżował jeszcze jako Szaweł, stanął sam Jezus Chrystus. Pan dotknął go nagle swoją mocą, wobec której Paweł był bezradny, choć Chrystus przedstawił się jako Ten, który jest ogromnie pokorny: „…dlaczego Mnie prześladujesz?” I dopiero po rozmowie z Jezusem doświadczając Bożej mocy, „Paweł zaczyna odkrywać pokorę stworzenia wobec Boga – powiedział Ksiądz Biskup, bo jedynie pokora stwarza najcudowniejszą przestrzeń w dialogu z Panem Bogiem”. W blasku Jezusowego światła Paweł pojmuje dwie prawdy, które później będzie głosił. Pierwsza to ta, że „Jezus chce wszystkich wezwać do tego, aby Go w taki sposób naśladowali – kontynuował Ksiądz Biskup, a druga, że Kościół jest jednym Mistycznym Ciałem”.

Pochwycony przez Chrystusa – mówił dalej Biskup Józef – rozpocznie odtąd św. Paweł wspaniałą drogę nawrócenia, bieg do Królestwa. Podejmie dla Pana boje na różnych areopagach świata. I z
prześladowcy stanie się prześladowanym, gotowy na wszystko, nawet na śmierć, byleby tylko – jak sam powiedział – głosić Ewangelię i nie wyprzeć się Tego, którego zobaczył.

Po wykładzie przybliżającym osobę Apostoła Narodów i kolejnych recytacjach listów św. Pawła, Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Sumie Odpustowej w asyście koncelebrujących kapłanów-pielgrzymów.

homilii Biskup Józef podkreślił m.in., że Jezus – przez nasze konkretne postawy – chce zaistnieć we współczesnym świecie. I choć wydaje się nam czasami, że jesteśmy za słabi, że nasze świadectwo życia, nasze modlitwy są niewystarczające, abyśmy mogli zmienić siebie i świat na lepsze, to jednak powinniśmy się wsłuchać w słowa św. Pawła, który jednoznacznie mówi, że „każdy dar, każda łaska, każde uzdolnienie i najmniejsza sprawność, którą posiadamy, w budowaniu Królestwa Bożego jest wynikiem działania w nas Bożego Ducha, a nie naszych wysiłków”.

Dlatego nawet ci, którzy wydawałoby się, że na zewnątrz niewiele mogą uczynić, „jeśli tylko żyją w bliskości Pana Jezusa – kontynuował Ksiądz Biskup – mogą sprawić, że miłość Ducha Świętego może się naprawdę rozlewać”. Biskup Józef zachęcił także wszystkich do pracy nad sobą, nad swoim postępowaniem. 
„Ważne jest to – powiedział – aby czuwać, by nie ulec naciskom świata, aby nie obniżyć poprzeczki wymagań Ducha, ulegając pokusom ciała… W życiu Bożym – mówił dalej Biskup Józef – wygrywa ten, kto wytrwa do końca, a nie ten, który żyje sukcesem”. Obyśmy za św. Pawłem mogli kiedyś powiedzieć… „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii słowa wdzięczności wyraził Ks. Stanisław Szmeichel, który podziękował Księdzu Biskupowi za przybliżenie osoby św. Pawła i za przewodniczenie Sumie Odpustowej oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej niecodziennej uroczystości. Następnie Biskup Józef podziękował Ks. Stanisławowi za podjęty trud przygotowania odpustu ku czci św. Pawła oraz udzielił wszystkim pielgrzymom i parafianom odpustowego błogosławieństwa.

Ks. Krzysztof Górski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.