Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkania z kard. Wyszyńskim w Rywaldzie

2020-03-13
Sala pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie // fot. Aleksandra Wojdyło
Bracia Mniejsi Kapucyni w Rywałdzie zapraszają na cykl wydarzeń zatytułowanych Spotkania z Prymasem Tysiąclecia

Rywałd był miejscem uwięzienia kardynała przez władze komunistyczne od 26 września do 12 października 1953 r. Największą pamiątką po Prymasie, jaką posiada klasztor, są stacje Drogi Krzyżowej, które Kardynał wypisał ołówkiem na ścianach celi.

Program spotkań przedstawia się następująco:

I Spotkanie
Niedziela 22 marca 2020 roku
Godz. 17.00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego
Godz. 18.00 Wykład: dk. prof. Waldemar Rozynkowski

II Spotkanie
Niedziela 19 kwietnia 2020 roku
Godz. 17.00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego
Godz. 18.00 Wykład: dr Michał Białkowski

III Spotkanie
Niedziela 3 maja 2020 roku
Godz. 17.00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego
Godz. 18.00 Wykład: dk. prof. Waldemar Rozynkowski

IV Spotkanie
Sobota 12 września 2020 roku
Diecezjalne Spotkanie Młodzieży

V Spotkanie
Niedziela 13 września 2020 roku
Godz. 12.00 Diecezjalne Dziękczynienie za beatyfikacje Prymasa Stefana Wyszyńskiego pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla

VI Spotkanie
Sobota 26 września 2020 roku
Godz. 10.00 konferencja naukowa: Uwięzienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie
 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.