Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konkurs plastyczny "Medal dla medyka"

2020-09-30
Duszpasterstwo służby zdrowia diecezji toruńskiej zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym "Medal dla medyka".

Tegoroczne święto Służby Zdrowia przeżywamy w cieniu pandemii, która w szczególny sposób kieruje uwagę świata na pracę medyków. Obchodzone 18 października, w liturgiczne wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, jest wyjątkową okazją, by wyrazić uznanie i wdzięczność wobec tych, którzy realizują swoje powołanie, towarzysząc człowiekowi od pierwszego po jego ostatni oddech. Jest  to również szansa na  podniesienie  świadomości dotyczącej systemu ochrony zdrowia i ludzi, którzy go  tworzą, a  więc lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, ratowników   medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, rehabilitantów, terapeutów,  psychologów,  logopedów, kapelanów  szpitalnych,  pracowników administracji oraz  wszystkich nie wymienionych, którzy  pomagają  w  każdym miejscu i w każdym czasie.

W  ostatnich  miesiącach  w  Polsce  i  na  całym świecie zrealizowano szereg  wspaniałych inicjatyw mających na celu materialne i duchowe wsparcie „białego personelu”. Towarzysząc na co dzień pracownikom służby zdrowia, wiem, jak bardzo ważne są dla nich wszelkie gesty solidarności i szacunku. W  imieniu  Duszpasterstwa  Służby  Zdrowia  Diecezji  Toruńskiej  zapraszam  Państwa  do udziału w konkursie „MEDAL DLA MEDYKA”,  którego celem jest wyrażenie  wdzięczności wobec  tych,  którzy czuwają nad naszym zdrowiem. Jednocześnie  zachęcam  Państwa,by  wykonanie  prac  konkursowych stało się okazją do zapoznania dzieci i młodzieży ze specyfiką zawodów medycznych. Pragnę  również  poinformować, że wśród  szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie zostaną rozlosowane upominki w postaci apteczek szkolnych (walizek ściennych i plecaków).

O szczegóły konkursu można pytać w swojej szkole lub pod adresem mailowym: medaldlamedyka@gmail.com

Z życzeniami zdrowia i pamięcią w modlitwie
Ks. Dariusz Zagórski
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.