Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

15 lat Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

2011-09-28
fot. Tadeusz Solecki
My chcemy Boga

Po myśli tych wskazań, na podstawie kan. 312 § 1 p. 3 KPK, eryguję z dniem 14 września 1996 r. publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej oraz Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Słowa te, pochodzące z wydanego 26 sierpnia 1996 r. Dekretu Biskupa Toruńskiego erygującego Akcję Katolicką Diecezji Toruńskiej zostały z wielkim wzruszeniem i pietyzmem odczytane przez panią Lidię Gliwę, Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej podczas uroczystości 15-lecia tej organizacji, która miała miejsce 24 września br. w uroczej scenerii Zamku Bierzgłowskiego. Zorganizowana z rozmachem i profesjonalizmem uroczystość zgromadziła wielu działaczy Akcji Katolickiej i dostojnych gości. Swą obecnością zaszczycili ją: JE Bp Andrzej Suski Ordynariusz Toruński, pani Halina Szydełko, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, pan Michał Zaleski, Prezydent Torunia, pani Anna Sobecka, poseł na Sejm RP, pan Waldemar Rozynkowski, Przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń katolickich Diecezji Toruńskiej. Obecna była też rodzina ś.p. Jana Kostrzaka, pierwszego Prezesa Zarządu DIAK oraz niemal wszyscy dotychczasowi Prezesi. Przybyli także Diecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej: pierwszy – ks. kan. Marek Borzyszkowski, i aktualny – ks. dr hab. Wiesław Łużyński, oraz proboszczowie wielu parafii, którzy z urzędu pełnią funkcję Asystentów Kościelnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem Ks. bpa Andrzeja Suskiego w koncelebrze z księżmi asystentami. W homilii skierowanej do uczestników nabożeństwa Biskup Toruński podkreślał wagę miłości do Jezusa Chrystusa wyrażanej przede wszystkim przez miłość, przywiązanie i oddanie Kościołowi Powszechnemu, który kiedyś tak pięknie nazywano „Kościół Matka nasza”. Po Mszy św. zebrani przeszli do sali w wyremontowanej wozowni, gdzie odśpiewaniem hymnu Akcji Katolickiej „My chcemy Boga” i utworem „Etiuda Bemol” Karola Szymanowskiego wykonanym przez Justynę Wróblewską rozpoczęła się centralna część uroczystości jubileuszowych. Prowadziła je bardzo sympatyczna para: Zygmunt Jeszka i Małgorzata Kania, będąca połączeniem doświadczenia i młodości. Po powitaniu gości przez panią Prezes Lidię Gliwę słowo do zebranych skierował ks. bp Andrzej Suski. W krótkim wystąpieniu podsumował 15 lat osiągnięć, zauważając, że Akcja Katolicka zajęła znaczące miejsce nie tylko w obrębie Kościoła Katolickiego, ale także w wielu dziedzinach życia społecznego regionu. Parafialne Oddziały w wielu miejscowościach stały się filarami działań w aspekcie religijnym, liturgicznym, ale także w zakresie kultury, oświaty, formacji etyczno-moralnej. Są inicjatorem i organizatorem akcji humanitarnych, krzewicielem tradycji narodowej, a nade wszystko aktywnym i wiernym partnerem lokalnych duszpasterzy w dziele budowy wspólnot parafialnych. Ks. Biskup podkreślił także mnogość i znaczenie przedsięwzięć podejmowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, pogratulował Zarządowi osiągnięć i życzył wielu kolejnych równie owocnych lat działalności. Kolejny mówca, Prezes KIAK Halina Szydełko mówiła o trudnych zadaniach stojących przed Akcją Katolicką oraz o realnych zagrożeniach stojących przed cywilizacją europejską, której fundamentem było chrześcijaństwo. Wspomniała też o owocnej współpracy Zarządu Diecezjalnego z Zarządem Krajowym. Wyraziła także uznanie dla Wiesława Smereczyńskiego (przedstawiciela AK diecezji toruńskiej), który od wielu lat pełni funkcję wiceprezesa KIAK i dał się poznać jako organizator wielu pożytecznych przedsięwzięć. Refleksję nad osiągnięciami Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej podjęli następnie: Diecezjalny asystent Kościelny ks.dr hab. W. Łużyński wspominając początki swojego zaangażowania w pracę stowarzyszenia oraz aktualny Prezes Zarządu DIAK pani Lidia Gliwa. Pani Prezes po odczytaniu Dekretu Biskupa Toruńskiego erygującego nasze Stowarzyszenie, zwróciła uwagę na wystawę przedstawiającą dorobek piętnastolecia Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Na wystawie prezentowany był też Jan Paweł II, który spowodował odrodzenie Akcji Katolickiej w Polsce, oraz święta Joanna Beretta Molla i błogosławiony Stanisław Starowieyski wielcy działacze Akcji Katolickiej przedstawieni jako wzory do naśladowania. Do refleksji, gratulacji i życzeń przyłączali się także kolejni mówcy. Prezydent Torunia Michał Zaleski powiedział, że aktywność Akcji Katolickiej stała się jedną z form społecznej dynamiki naszej diecezji, i że AK w zgodzie z chrześcijańską wizją życia zabiega nie tylko o formację duchową ale także o apostolstwo, którego inicjatywy ubogacają życie społeczne miast i wsi całej diecezji toruńskiej. Złożył również na ręce Zarządu piękny, pamiątkowy prezent – ikonę Matki Bożej Igoriewskiej. Poseł Anna Sobecka po złożeniu gratulacji ofiarowała obraz świętej rodziny. Kolejną osobą składającą życzenia był Przewodniczący DRRiSKDT prof. Waldemar Rozynkowski, który nadmienił, że jest to również święto Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych Diecezji Toruńskiej, jako że Akcja Katolicka należy do diecezjalnej Wspólnoty. Każdy z Gości dołożył do „koszyka wspomnień” swoje świadectwo dotyczące współpracy z Akcją Katolicką. Szczególnie gorąco przyjęli zebrani wystąpienie syna ś.p. Jana Kostrzaka, który w imieniu całej rodziny dziękował za pośmiertne uhonorowanie Ojca okolicznościowym medalem i podkreślił jak silne i ważne są dla nich wspomnienia związane z Jego działalnością w Akcji Katolickiej. Po wystąpieniach nastąpiło wręczenie okolicznościowych medali, które otrzymali honorowi goście na czele z ks. Biskupem i Prezydentem Torunia, Diecezjalni Asystenci Kościelni i wszyscy dotychczasowi Prezesi zarządu DIAK (J. Kostrzak, T. Solecki, P. Frank, W. Smereczyński, W. Jankowski i L. Gliwa). Z okazji jubileuszu przekazano także Parafialnym Oddziałom okolicznościowe dyplomy.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił kwartet smyczkowy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. Zebrani zostali uraczeni wielkimi hitami światowej muzyki takimi jak Aria na strunie G J.S. Bacha czy Eine kleine Nachtmusik W.A. Mozarta. Po strawie dla ducha było coś dla ciała. Na scenę wjechał ogromny jubileuszowy tort. Poproszona o zdmuchnięcie świeczek Prezes KIAK pani Halina Szydełko wywiązała się z tego zadania w sposób mistrzowski. A potem przy kawie, słodkościach, wspomnieniach, marzeniach i planach miło płynął czas w magicznym (zwłaszcza jesienią) Zamku Bierzgłowskim.

Akcja Katolicka została reaktywowana w Polsce z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II, który, przemawiając do biskupów polskich z wizytą „ad limina”, 12 stycznia 1993 r. powiedział:

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nawo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.

Trzy lata później jako jeden z pierwszych w Polsce powstał, erygowany wspomnianym na wstępie Dekretem Ordynariusza Toruńskiego, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Na jego czele stanął Jan Kostrzak, historyk, dyplomata, lecz przede wszystkim – jak sam mówił – chrześcijanin, katolik. Jan rozpoczął swoją działalność z impetem, stanowczością i optymizmem. Nie damy się zamknąć w kruchcie – zapowiedział i słowa dotrzymał. Za Jego kadencji zbudowano szkielet organizacyjny ze sprawną komunikacją, a organizacja była obecna w każdym aspekcie życia społecznego regionu. Tak więc Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej wyrosła na trzech niezwykle mocnych fundamentach: Ojciec Święty Jan Paweł II, Biskup Toruński Andrzej Suski i Jan Kostrzak. Matematycy uczą, że przez 3 punkty można przeprowadzić jedną i tylko jedną płaszczyznę. Trzy fundamenty naszej Akcji stały się gwarantem jej mocy i stabilności na przestrzeni ostatnich 15 lat. Wróży to dobrze Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej także na przyszłość – dlatego należy wierzyć, że Pan Bóg w swej łaskawości spełni życzenia „stu lat” gromko odśpiewane na zakończenie uroczystości jubileuszowych.

Tekst i foto: Tadeusz Solecki

GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.