Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Inauguracja Roku św. Ignacego

2021-05-23
Fot. Renata Czerwińska
20 maja rozpoczął się w Kościele Rok św. Ignacego Loyoli. Toruńscy jezuici rozpoczęli świętowanie jubileuszu w patronalne święto kościoła – Zesłanie Ducha Świętego. Eucharystii w intencji środowisk związanych z Kościołem Akademickim przewodniczył prowincjał Prowincji Wielkopolsko- Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Tomasz Ortmann SJ. W homilii zwrócił uwagę na Wieczernik św. Ignacego z Loyoli, jakim była długotrwała rekonwalescencja po odniesieniu rany w bitwie pod Pampeluną. To wówczas powstały pierwsze zalążki rozeznawania duchowego. „Dziś Kościół stawia przed nami człowieka pełnego Ducha Świętego, który pozwolił nie tylko na to, żeby On go przemieniał, ale także był otwarty na to, żeby poprzez jego doświadczenie Duch Święty mógł działać dla innych dzięki ćwiczeniom duchowym”.

Zwracając uwagę na problemy współczesnego nam Kościoła, kapłan zaznaczył: „Od wielu miesięcy czy lat słyszy się o kryzysie Kościoła i o tym, że potrzebuje on odnowy. Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego, poprzedzona 50-dniowym przygotowaniem, pokazuje, że największą potrzebą Kościoła dzisiaj nie jest nowe prawodawstwo. Potrzebujemy ludzi pełnych Ducha Świętego, którzy są w stanie nasłuchiwać Jego poruszeń. Jeśli nasze działania nie będą przepełnione Duchem Świętym, będą martwe”. Zaznaczył, że w dobie przesytu informacjami jesteśmy kuszeni do powierzchowności. „Łatwo jest zostać na powierzchni tego, co czytamy, powierzchni ekranu. Tymczasem skłonność do refleksji, pogłębionego myślenia jest tym, co może nas otworzyć na działanie Ducha Świętego. Potrzebuje tego Kościół i my wierzący, społeczność akademicka, całe społeczeństwo”.

Wyjaśnił też, na czym polega rozeznawanie w codzienności i w jaki sposób pomaga w tym doświadczenie św. Ignacego. „W rozeznawaniu nie chodzi o rzeczy wielkie, ale żebyśmy reflektowali nad tym, co się dzieje na bieżąco. Czasami są to rzeczy trudne, jak rana, a czasami leżenie podczas rekonwalescencji i czytanie książek, przeglądanie stron, praca zdalna. Co w ostatnich miesiącach szczególnie nam trzeba było rozeznawać, to doświadczenie pandemii i bycia zamkniętym w domu jak św. Ignacy. Każdy z nas miał taką swoją Pampelunę, moment zranienia epidemią, obojętnie, czy został zarażony, czy był na kwarantannie. Wiemy też, jak wiele osób bardzo źle ten czas przeżyło. Nie wszyscy skończyli jak Ignacy, że założyli zakon, firmę, napisali ćwiczenia duchowe, książki, ale za to wiele z nich zostało dotkniętych depresją, oschłością, otępieniem, agresją”.

Z okazji odpustu oraz roku jubileuszowego Prowincjał życzył zebranym mocy Ducha Świętego i codziennego rozeznawania Jego natchnień, „abyśmy pielęgnowali w sobie mądrość, głębię, by móc odpowiadać na potrzeby współczesnych czasów, na zagrożenie powierzchowności. Takiej duchowości potrzebuje Kościół: która poprzez refleksję, medytację będzie potrafiła oddzielić to, co jest mniej ważne od tego, co jest ważne, to, co powierzchowne, banalne, od tego, co jest głębokie, realne, pamiętając, że nie wszystko, co dzieje się wokół, co mamy wokół siebie, jest dla nas dobre, podobnie też nie wszystko, co jest dobre, jest wolą Bożą”.

Eucharystię uświetnił muzycznie chór Kościoła Akademickiego pod dyrekcją Anny Łęckiej przy akompaniamencie organisty, Marcina Łęckiego. Na zakończenie superior toruńskiej wspólnoty, o. Zbigniew Leczkowski SJ, wręczył „medale w. Ignacego Loyoli osobom i grupom które przyczyniają się szczególnie do budowania żywego Kościoła, jakim stara się być środowisko Kościoła Akademickiego”. Były to: Maria Danielewska, prowadząca przy kościele kursy przedmałżeńskie i poradnictwo rodzinne, ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz „w uznaniu za wieloletnią i pełną oddania  posługę konfesjonału”, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego oraz Duszpasterstwo Akademickie Studnia w uznaniu za inicjatywy oraz „ożywianie młodością ducha”, a także Monika i  Michał Białkowski w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie i rozwijanie środowiska Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu.

Kościół Akademicki jest aż do 31 lipca 2022 świątynią jubileuszową, którą pobożnie nawiedzając, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

rc/Toruń/KAI

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.