Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalny Kongres „Ku trzeźwości narodu"

2021-05-27
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku zapraszają na diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"


W trosce o przemianę naszej obyczajowości, sprzyjającej ciągłemu rozwojowi plagi alkoholizmu, bp Tadeusz Bronakowski jako przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, w 2018 r. ogłosił Narodowy Program Trzeźwości. Celem programu wypracowanego przez grono ekspertów jest konsolidacja prac władz świeckich (rządowych i samorządowych) oraz Kościoła. Do udziału w organizowanych kongresach „Ku trzeźwości narodu” zapraszani są zarówno przedstawiciele lokalnych samorządów (m.in. członkowie komisji zajmujących się trzeźwością), szkolnictwa (m.in. nauczyciele i pedagodzy), Kościoła (m.in. duchowni i członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka), jak i osoby zaangażowane w terapię osób już uzależnionych. Główny akcent położony jest na rozwijanie skutecznej profilaktyki począwszy od wychowania dzieci i młodzieży.

Najbliższy kongres, na który zapraszamy osoby z terenu całej diecezji, rozpocznie się we wtorek 8 czerwca w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku o godz. 10.00 Mszą św. pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Następnie przejdziemy do Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie po przerwie na kawę o godz. 11.30 rozpocznie się część wykładowa połączona z dyskusją z prelegentami:

1. „Rozmiar zagrożenia bytu narodowego plagą alkoholizmu” – prof. Krzysztof Wojcieszek – główny autor Narodowego Programu Trzeźwości
2. „Odpowiedzialność samorządu za trzeźwość” – dr Agnieszka Muzyk – konsultor Zespołu KEP ds. Apostolatu Trzeźwości i Osób Uzależnionych
3. „Realizacja programu profilaktycznego w szkole”  – Honorata Żeglarska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubiance oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
4. „Rola Kościoła w wychowaniu do trzeźwości – aktualność myśli bł. ks. Bronisława Markiewicza w Narodowym Programie Trzeźwości” – ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ekspert z Listy MEN.

Zakończenie około godz. 14.00. Podczas całego dnia będzie możliwość zwiedzenia muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ze względu na ograniczenia sanitarne prosimy o zgłaszanie chęci udziału w kongresie  pod nr. tel. 603–950–584.

ks. Wacław Dokurno
moderator diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka


 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.