Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zasłużony kapłan

2006-06-04
fot. Wojciech Swakowski / Ks. prał. Henryk Kujaczyński z Andrzejem Wiśniewskim, prezydentem Grudziądza podczas festynu parafialnego
29 maja br. to dzień 40. rocznicy święceń kapłańskich ks. prał. Henryka Kujaczyńskiego, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie w Grudziądzu. Dla wielu osób ks. proboszcz stanowi swoisty symbol dobrej organizacji i jedności lokalnego Kościoła. Życie obdarzyło go bogatym doświadczeniem, nigdy też nie pozostawał obojętnym czy biernym wobec otoczenia.
Wyświęcony 29 maja 1966 r. przez ks. bp. Józefa Kowalskiego, ks. Henryk pracował m. in. w Gdyni, później w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu, skąd 22 marca 1982 r. został skierowany do nowo utworzonej parafii św. Maksymiliana na Strzemięcinie, której służy do dziś. Budowę kościoła rozpoczął w trudnej sytuacji, jednak już 11 października 1992 r. świątynię konsekrowano. Ks. proboszcz podejmował stale nowe zadania. 6 listopada 1992 r. został mianowany wicedziekanem dekanatu grudziądzkiego, 3 marca 1997 r. – kapelanem Grudziądzkiego Koła Związku Sybiraków, a 26 kwietnia 1997 r. Dyrektorem Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Bł. Juty. Dał się poznać jako zapobiegliwy gospodarz, wspomaga ofiarami parafian grudziądzką Caritas i sponsoruje bezpłatne obiady dla młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 na Strzemięcinie.


Kościół Toruński dostrzegł działania ks. Kujaczyńskiego, obdarzając go w 1998 r. tytułem prałata, wkrótce też, w 2001 r., powołując go jako dziekana rejonu grudziądzkiego oraz dekanatu Grudziądz II. W 2003 r. toruński dziennik Nowości uhonorował ks. Henryka Kujaczyńskiego kryształowym serduszkiem za działalność charytatywną. Od 1995 r. do chwili obecnej ks. Prałat każdego roku organizuje we wsi Gaj koło Łąkorza letni wypoczynek dla dzieci z parafii na Strzemięcinie oraz objętych opieką grudziądzkiej Caritas. W najbliższym czasie zostanie zorganizowany IX Festyn pod nazwą „Parafia dzieciom”, wspierający letni wypoczynek najmłodszych.
Za owocną pracę charytatywną, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania między parafią a szkołą, troskę o młodego człowieka i kierowanie parafią wyrażamy księdzu Prałatowi słowa szacunku i wdzięczności.

ks. Bartłomiej Sławiński

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.