Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bractwo Świętego Izydora w Koszelewach

2011-12-14
fot.
W 2. niedzielę Adwentu członkowie Bractwa Świętego Izydora i czciciele patrona rolników spotkali się w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach (dekanat Rybno) na kwartalnym diecezjalnym spotkaniu.

Mszę św. koncelebrowali: proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Marian Zbrojski, prodziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ks. dr hab. Dariusz Kotecki oraz diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański. Homilię wygłosił ks. dr hab. Dariusz Kotecki. Mówił, że Adwent to czas, kiedy oczekujemy na Jezusa Chrystusa, który jest pocieszeniem dla człowieka w chwilach smutnych oraz towarzyszem w chwilach nadziei i radości. „Pan Bóg chce wejść do historii naszego życia, więc człowiek powinien stawać w prawdzie swojego życia i otwory się na Pana Boga” – dodał kaznodzieja. Następnie wspólnie modlono się za wstawiennictwem św. Izydora słowami litanii do patrona rolników i oddano mu cześć poprzez ucałowanie relikwii.

Po Mszy św. ks. Kotecki wygłosił referat pt. „Kościół naszym domem”, nawiązując w ten sposób do hasła nowego roku liturgicznego. Podkreślał, że Kościół jest wspólnotą ludzi, która słucha Słowa Bożego i czerpie moc z sakramentów. „Jedynym fundamentem Kościoła jest Jezus Chrystus. Od przyjęcia sakramentu chrztu świętego, poprzez krzyż, znak chrześcijaństwa, należy realizować swoją tożsamość. Wtedy będziemy mogli zrozumieć drugiego człowieka” – mówił prelegent. W realizacji tego zadania może pomóc nam właśnie wspólnota Kościoła. Co więc należy czynić, aby Kościół był rzeczywiście naszym domem i abyśmy realizowali nasze zadania jako chrześcijanie? Wykładowca podkreślał, że należy czytać Pismo Święte, żyć nim na co dzień, doskonalić własną formację, „korzystać z sakramentów, odrzucić grzech, otworzyć się na Pana Boga i Jego plany wobec nas. Wtedy dostaniemy życie prawdziwe i to jest właśnie tajemnica Kościoła, jako wspólnego domu. Słowo Boże oraz sakramenty dają życie i dzięki temu stajemy się w pełni człowiekiem Kościoła Chrystusowego” – dodał.

Trzecią część spotkania członkowie Bractwa spędzili w radosnej atmosferze przy poczęstunku przygotowanym przez parafian i proboszcza z Koszelew. Do wspólnoty zostali przyjęci kolejni czciciele św. Izydora z Madrytu.

Wspólna modlitwa zakończyła grudniowe zebranie konfraterni rolników diecezji toruńskiej. Na następne spotkanie czcicieli św. Izydora Oracza zapraszamy w 2. niedzielę Wielkiego Postu do parafii w Kazanicach w dniu 5 marca 2012 roku.

Aleksandra Wojdyło

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.