Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wierny do końca

2012-02-06
fot.
5 lutego br. Msza św. o godz. 13. w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu zgromadziła nie tylko parafian, ale także siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (potocznie siostry terezjanki), z przełożoną generalną na czele s. Judytą Jankowską. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii świętojakubskiej ks. Wojciech Kiedrowicz.

62. rocznica śmierci ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Eucharystię sprawował w intencji procesu beatyfikacyjnego ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Przypomnijmy, że biskup ten zmarł 9 lutego 1950 roku w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski i został pochowany pod prezbiterium w kościele św. Jakuba w Toruniu.

Geneza obecności bp. Szelążka pod Toruniem związana była z pobytem w granicach diecezji chełmińskiej księży z diecezji łuckiej. Jednym z nich był ks. prał. Jan Szych, który posługiwał jako kapelan w domu zakonnym sióstr pasterek w Toruniu, a następnie został administratorem parafii św. Jakuba w Toruniu. Parafia ta stanowiła źródło utrzymania zarówno dla bp. Szelążka, jak i grona księży z diecezji łuckiej.

Bp Szelążek wielokrotnie przybywał do Torunia, szczególnie do parafii św. Jakuba. Utrzymywał między innymi bliskie relacje z wybitnym profesorem od historii duchowości prof. Karolem Górskim. W 1947 roku w Toruniu biskup opublikował „Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego w Polsce w okresie przedkonkordatowym”.

Bp Adolf Piotr Szelążek zmarł w Zamku Bierzgłowskim 9 II 1950 roku. Główne uroczystości pogrzebowe miały miejsce w Toruniu. 12 lutego ciało biskupa zostało sprowadzone do Torunia, najpierw do Bazyliki Mniejszej św. Janów, a następnie przeniesiono je do kościoła św. Jakuba. Nieszpory żałobne tego samego dnia w kościele św. Jakuba poprowadził ordynariusz chełmiński ks. bp Kazimierz Józef Kowalski. W poniedziałek 13 lutego Mszę św. żałobną w kościele odprawił Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński. Na pogrzeb przybyło ok. 20 biskupów i ok. 300 księży, biskup został pochowany w krypcie kościoła. Pogrzeb biskupa był wielką manifestacją religijną w mieście, jedną z największych w powojennej historii Torunia.

Historia życia ks. bp. Szelążka pokazuje wyraźnie, że był on wiernym pasterzem. Dostrzegali to szczególnie ci, którzy wiele zawdzięczali biskupowi, jego kapłani, siostry terazjanki, a także szerokie grono osób świeckich (świadczy o tym chociażby zachowana bogata korespondencja). I to przede wszystkim oni pamiętali o biskupie po jego śmierci. Każdego roku, w okolicy dnia 9 lutego, gromadzili się w kościele św. Jakuba, przy jego grobie, na modlitwie.

Przez ostatnie dwa lata trwają intensywne prace wokół procesu beatyfikacyjnego ks. bp. Szelążka. W minionym roku zakończyli pracę cenzorzy teolodzy, ich zadaniem było przebadanie drukowanych pism biskupa. Wyniki swoich szczegółowych badań podsumowuje także Komisja Historyczna. Dnia 25.06.2011 roku Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Licheniu, na prośbę ordynariusza toruńskiego ks. bp. Andrzeja Suskiego, wyraziła swoją pozytywną opinię na temat rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego.

dk. Waldemar Rozynkowski

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.