Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wierny do końca

2012-02-06
fot.
5 lutego br. Msza św. o godz. 13. w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu zgromadziła nie tylko parafian, ale także siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (potocznie siostry terezjanki), z przełożoną generalną na czele s. Judytą Jankowską. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii świętojakubskiej ks. Wojciech Kiedrowicz.

62. rocznica śmierci ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Eucharystię sprawował w intencji procesu beatyfikacyjnego ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Przypomnijmy, że biskup ten zmarł 9 lutego 1950 roku w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski i został pochowany pod prezbiterium w kościele św. Jakuba w Toruniu.

Geneza obecności bp. Szelążka pod Toruniem związana była z pobytem w granicach diecezji chełmińskiej księży z diecezji łuckiej. Jednym z nich był ks. prał. Jan Szych, który posługiwał jako kapelan w domu zakonnym sióstr pasterek w Toruniu, a następnie został administratorem parafii św. Jakuba w Toruniu. Parafia ta stanowiła źródło utrzymania zarówno dla bp. Szelążka, jak i grona księży z diecezji łuckiej.

Bp Szelążek wielokrotnie przybywał do Torunia, szczególnie do parafii św. Jakuba. Utrzymywał między innymi bliskie relacje z wybitnym profesorem od historii duchowości prof. Karolem Górskim. W 1947 roku w Toruniu biskup opublikował „Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego w Polsce w okresie przedkonkordatowym”.

Bp Adolf Piotr Szelążek zmarł w Zamku Bierzgłowskim 9 II 1950 roku. Główne uroczystości pogrzebowe miały miejsce w Toruniu. 12 lutego ciało biskupa zostało sprowadzone do Torunia, najpierw do Bazyliki Mniejszej św. Janów, a następnie przeniesiono je do kościoła św. Jakuba. Nieszpory żałobne tego samego dnia w kościele św. Jakuba poprowadził ordynariusz chełmiński ks. bp Kazimierz Józef Kowalski. W poniedziałek 13 lutego Mszę św. żałobną w kościele odprawił Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński. Na pogrzeb przybyło ok. 20 biskupów i ok. 300 księży, biskup został pochowany w krypcie kościoła. Pogrzeb biskupa był wielką manifestacją religijną w mieście, jedną z największych w powojennej historii Torunia.

Historia życia ks. bp. Szelążka pokazuje wyraźnie, że był on wiernym pasterzem. Dostrzegali to szczególnie ci, którzy wiele zawdzięczali biskupowi, jego kapłani, siostry terazjanki, a także szerokie grono osób świeckich (świadczy o tym chociażby zachowana bogata korespondencja). I to przede wszystkim oni pamiętali o biskupie po jego śmierci. Każdego roku, w okolicy dnia 9 lutego, gromadzili się w kościele św. Jakuba, przy jego grobie, na modlitwie.

Przez ostatnie dwa lata trwają intensywne prace wokół procesu beatyfikacyjnego ks. bp. Szelążka. W minionym roku zakończyli pracę cenzorzy teolodzy, ich zadaniem było przebadanie drukowanych pism biskupa. Wyniki swoich szczegółowych badań podsumowuje także Komisja Historyczna. Dnia 25.06.2011 roku Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Licheniu, na prośbę ordynariusza toruńskiego ks. bp. Andrzeja Suskiego, wyraziła swoją pozytywną opinię na temat rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego.

dk. Waldemar Rozynkowski

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.