Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

2012-06-22
fot.
I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”

Jak prorok Izajasz (Iz 6, 8), co roku w całej Polsce setki młodych mężczyzn słyszą w swym sercu głos powołania do szczególnej służby w Kościele i wstępują do seminarium. Po pięciu latach formacji nadchodzi czas żniw: owi młodzi ludzie poprzez obrzęd święceń diakonatu są włączani do stanu duchownego, aby umocnieni darem Ducha Świętego pomagali biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa i ołtarza. Jako słudzy słowa na polecenie biskupa będą głosić Ewangelię, będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom. Jako słudzy ołtarza będą przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską oraz nosić wiatyk do ciężko chorych. Dodatkowo będą udzielać chrztu św., asystować przy zawieraniu związków małżeńskich i je błogosławić oraz przewodniczyć obrzędom pogrzebu.

10 czerwca br. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu ks. bp Józef Szamocki podczas uroczystej Mszy św. udzielił święceń diakonatu ośmiu alumnom 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej. Do święceń przystąpili: Mateusz Cyrklaff (pochodzący z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa przy Bazylice Konkatedralnej Trójcy Świętej w Chełmży), Marcin Jędraszak (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Jastrzębiu), Paweł Murawski (Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego w Toruniu), Krzysztof Olaś (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu), Kamil pańkowie (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu), Krzysztof Rozynkowski (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie), Karol Wierzchowski (św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie) oraz Artur Żurawski (św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu).

W wygłoszonej homilii bp Józef przypomniał, że Jezus Chrystus woła do każdego z miłością i nikt nie może ukryć się przed tym wezwaniem. Zadaniem człowieka jest odpowiedzieć na głos Boga. Każdy z kandydatów do święceń wobec biskupa, zgromadzonych kapłanów i całego Ludu Bożego wyraził wolę przyjęcia posługi diakonatu oraz złożył publiczny ślub celibatu i sprawowania Liturgii Godzin. Wieczorem w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego nowo wyświęceni diakoni otrzymali dokument potwierdzający święcenia oraz zostali skierowani do posługi w parafiach toruńskich.

Tydzień później, w sobotę 16 czerwca br. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu Biskup Toruński Andrzej Suski przewodniczył uroczystej koncelebrze Mszy św., w czasie której udzielił święceń prezbiteratu 12 diakonom. Przez miniony rok przygotowywali się do tego wielkiego dnia, zaś bezpośrednio przed święceniami uczestniczyli w sześciodniowych rekolekcjach.

Do święceń prezbiteratu przystąpili: dk. Krzysztof Adamski (pochodzący z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu), dk. Dawid Gapiński (św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim), dk. Tomasz Jankowski (św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy), dk. Leszek Kopczyński (św. Marcina Biskupa we Wrockach), dk. Michał Kossowski (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie), dk. Michał Oleksowicz (Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu), dk. Michał Rogoziński (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku Welskim), dk. Wojciech Skolmowski (św. Barbary i św. Rocha w Rumianie), dk. Przemysław Skowroński (św. Jakuba w Toruniu), dk. Przemysław Syrkowski (Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu), dk. Łukasz Światowski (św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubiczu Dolnym) oraz dk. Łukasz Waśko (św. Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu).

Zostali wyświęceni na prawdziwych kapłanów Nowego Przymierza, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, i złączeni z kapłaństwem biskupów, głosili Ewangelię, kierowali Ludem Bożym i oddawali cześć Bogu przede wszystkim przez składanie własnymi rękami Ofiary Chrystusowej na ołtarzu w sposób bezkrwawy i sakramentalny. Jako kapłani przez chrzest św. będą włączać ludzi do Ludu Bożego; w sakramencie pokuty będą odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła; będą umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem.

Po wyrażeniu woli przyjęcia święceń prezbiteratu oraz złożeniu ślubów posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu i wszystkim jego następcom kandydaci padli na twarz, aby leżąc krzyżem modlić się Litanią do Wszystkich Świętych. Po śpiewie Litanii bp Andrzej włożył na każdego ręce oraz odmówił modlitwę konsekracyjną.

Nowo wyświęceni kapłani założyli stuły na sposób właściwy prezbiterom oraz ornaty, po czym biskup konsekrator namaścił ich dłonie olejem Krzyżma św. Wręczenie chleba i kielicha z winem zakończyło obrzęd święceń. Po zakończeniu Mszy św. na spotkaniu w Wyższym Seminarium Duchownym ks. bp Andrzej Suski wręczył każdemu neoprezbiterowi dekret kierujący go do posługi w parafii naszej diecezji.

Diakoni zostali posłani do następujących parafii toruńskich:

 • dk. Mateusz Cyrklaff – św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty,
 • dk. Marcin Jędraszak – św. Jakuba Apostoła,
 • dk. Paweł Murawski – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
 • dk. Krzysztof Olaś – św. Antoniego,
 • dk. Kamil Pańkowie – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
 • dk. Krzysztof Rozynkowski – Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny,
 • dk. Karol Wierzchowski – św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • dk. Artur Żurawski – Matki Bożej Królowej Polski.

Neoprezbiterzy zostali posłani do następujących parafii:

 • ks. Krzysztof Adamski – św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku,
 • ks. Dawid Gapiński – św. Mikołaja Biskupa w Chełmży,
 • ks. Tomasz Jankowski – św. Wojciecha w Działdowie,
 • ks. Leszek Kopczyński – Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu,
 • ks. Michał Kossowski – św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim,
 • ks. Michał Oleksowicz – Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie,
 • ks. Michał Rogoziński – św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim,
 • ks. Wojciech Skolmowski – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie,
 • ks. Przemysław Skowroński – św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy,
 • ks. Przemysław Syrkowski – św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie,
 • ks. Łukasz Światowski – św. Marii Magdaleny w Kurzętniku,
 • a ks. Łukasz Waśko – św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Grudziądzu.

Fot. /neo 2012.jpg i diakoni 2012.jpg/
Fot. Archiwum redakcji

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.