Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy za Kapłanów

2012-07-01
fot.
Dnia 28 czerwca b.r. w parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach miało miejsce pierwsze diecezjalne spotkanie osób podejmujących modlitwę za kapłanów. Grupy Modlitwy za Kapłanów, zwane często Margaretkami, funkcjonują w wielu parafiach naszej diecezji.

Najstarsze z nich powstały ok. 2000 r., a więc jest to stosunkowo młody ruch, który może obecnie gromadzić nawet kilka tysięcy osób. Dodajmy, że Ruch Margaretek powstał w Kanadzie, został sformalizowany na początku lat 80., chociaż jego geneza sięga już lat 50. Na świecie ruch rozwinął się w znacznej mierze dzięki swojej obecności w sanktuarium w Medziugorju. Margaretki otaczają modlitwą kapłanów oraz wypraszają u Boga nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Spotkanie na Wrzosach miało następujący przebieg. O godz. 17.00 odbyło się powitanie poszczególnych grup. Ich przedstawiciele podzielili się z zebranymi podstawowymi informacjami o działalności swoich grup. Następnie głos zabrali tegoroczni neoprezbiterzy. Ks. Leszek Kopczyński podzielił się z zebranymi świadectwem, w jaki sposób odkrywał w swoim życiu powołanie do kapłaństwa. Ks. Tomasz Jankowski przybliżył zebranym etapy drogi formacyjnej do kapłaństwa, natomiast ks. Przemysław Skowroński opowiedział o życiu seminaryjnym. Następnie miała miejsce Msza św., podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Jankowski. Na zakończenie księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym prymicyjnego błogosławieństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z kilku grup działających w parafiach toruńskich (Chrystusa Króla, Matki Bożej Królowej Polski, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Antoniego, św. Maksymiliana Kolbe, św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza), parafii św. Mikołaja w Chełmży oraz parafii św. Mikołaja i  św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Grudziądza. Dziękujemy za obecność księżom proboszczom: ks. kan. Januszowi Majewskiemu oraz ks. kan. Krzysztofowi Badowskiemu.

Mamy nadzieję, że wydarzeniem tym zapoczątkowaliśmy cykliczne spotkania Grup Modlitwy za Kapłanów z neoprezbiterami naszej diecezji. Już dzisiaj zapraszamy na spotkanie w przyszłym roku.

Ks. Rafał Bochen - Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

Dk. Waldemar Rozynkowski - Przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów

GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.